Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Nová klasifikace plac. praevia
  Efektivita screen ca děl.hrdla
  Tranexamová kyselina - WOMAN
  VŘ přednosta gynpor Bulovka
  Endometrioza dospívajících
  Predikce preeklamp sFlt/PlGF
  BIRADS hodnocení mamografie
  Srdce v I. trimestru a VVV
  Karlova Univ 151-200. světa
  Věk nelze obelhat

další zprávy ...
 Akční nabídka

Pozor Toxo
Cena: 385 ,- Kč
 Aktuální akce
Malé Doškolovací Dny jaro 2017
30.05.2017
Brno

tradiční vzdělávací cyklus pro gynekology odborný garant prof. MUDr. D. Cibula CSc. ...


Malé Doškolovací Dny jaro 2017
06.06.2017
Praha

tradiční vzdělávací cyklus pro gynekology Odborný garant Prof. MUDr. D. Cibula CSc. ...

 Inzeráty
  Gynekolog PRAHA 8 GYNEM
  Lékař IVF Praha 8
  Hledám sestru

další inzeráty ...
 Gendarussa, Eppin a Vasalgel jsou
názvy nové hormonální kontracepce
používají se k léčbě endometriosy
látky testované ke kontracepci u mužů
všechny jsou správně


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 18 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
 
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 16. celostátní konference fetální medicíny, Praha - Program
Úvodní slovo | Základní informace | Program | Aktivní účast
Registrace uzavřena

Akce je ohodnocena 12 kredity!

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK. Číslo akreditace:0004/16/2006 Číslo akce:41771.

Akce je akreditována u České asociace sester pod číslem CAS/KK/3109/2015

Stav programu k 10.1. 2016. Změny programu vyhrazeny.                                                                       Program k tisku (pdf) klikni zde

8:00 Zahájení konference - Pavel Calda Předsedá Petr Velebil, Dagmar Smetanová 0:05
8:05 Časná diagnostika strukturálních anomálií plodu – retrospektivní studie. Dagmar Smetanová (Gennet, s.r.o., Praha) 0:10
8:15 Menežment pacientiek s ťažkým defektom jazvy po cisárskom reze. Erik Dosedla, Pavel Calda (Gyn.-pôr. Klinika LF UPJŠ, 1. Súkromná nemocnica Košice-Šaca, a.s., Gyn.-por. Klinika 1. LF UK a VFN Praha)  0:10
8:25 Statistické metody v medicíně II. – p-hodnota. Martin Hynek (Gennet, s.r.o., Praha) 0:15
8:40 Jsou výsledky perinatální péče v ČR ve srovnání se zbytkem Evropy ve všech ohledech skutečně tak dobré? Petr Velebil (ÚPMD, Praha - Podolí) 0:15
8:55 Nebezpečná dvojčata. Jan E. Jirásek (ÚPMD, Praha - Podolí)  0:20
9:15 Fetální echokardiografie - končí vše fe(a)tálně? Viktor Tomek (Dětské kardiocentrum, FN Motol) 0:15
  Růstová retardace plodu Předsedá Pavel Calda, Radovan Vlk 0:00
9:30 Gestační hypertenze, preeklampsie a intrauterinní růstová restrikce jsou asociované s mikroRNA dysregulovanými u kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění.  (Cardiovascular and Cerebrovascular Disease Associated microRNAs Are Dysregulated in Placental Tissues Affected with Gestational Hypertension, Preeclampsia and Intrauterine Growth Restriction.) I. Hromadnikova, K. Kotlabova, L. Hympanova, L. Krofta (Oddělení molekulární biologie a patologie buňky, 3. LF UK a Ústav pro péči o matku a dítě, Praha) 0:15
9:45 Časná růstová retardace plodu - kdy porodit? Early onset IUGR - when to deliver?"‎  Karel Maršál (Universita Lund, Švédsko)  0:30
10:15 Diskuze   0:15
  Ambulantní péče o těhotné  Předsedá Alexandr Barták a Zdeněk Žižka 0:00
10:30 Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací? Tereza Šmrhová-Kovacs (Gynpraxe,Tábor), Pavel Calda (Centrum fetální medicíny 1. LF UK a VFN Praha) 0:15
10:45 Obezita, těhotenství a rizika pro plod. Ivana Špálová (Gyn.-por. Oddělení, FN Motol) 0:15
11:00 Gestační diabetes mellitus: zkušenosti s novým algoritmem screeningu, léčby a sledování. Hana Krejčí, Kateřina Anderlová, Patrik Šimjak (Gyn.-por. Klinika a 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha) 0:15
11:15 Ambulance gynekologa v době informačních technologií. David Dostal (Fetview) 0:10
11:25 Diskuze   0:15
11:40 Přestávka   0:30
  Fetální terapie Předsedá Martin Gábor, Karel Hodík  
12:10 Intrauterinný shunting fetálnych uropáthií. V. Ferianec1, P. Papcun1, F. Grochal2, M. Križko, ml.1, M. Gábor1, K. Holomáň1 (1II. gyn.- pôr. Klinika LFUK a UN Bratislava, 2FEMICARE, Martin)  0:10
12:20 Fetálna liečba CCAM. V. Ferianec1, M. Holáň2, M. Bártová1 (1II. gyn. – pôr. Klinika LFUK a UN Bratislava, 2PROCARE, Bratislava) 0:10
  Chromozomální vady plodu Předsedá Milan Macek Jr. , Jaroslav Loucký 0:00
12:30 Současný stav screeningu Downova syndromu z pohledu velkých laboratoří. Jaroslav Loucký, Drahomíra Springer, David Čutka, David Stejskal (Imalab Zlín, ÚKBLD VFN Praha, Centrum lékařské genetiky České Budějovice, Gennet, s.r.o., Praha)  0:15
12:45 Může neinvazivní prenatální diagnostika zlepšit záchyt Downova syndromu v České populaci? Antonín Šípek Jr1,2, Vladimír Gregor2,3, Antonín Šípek2,3,4 (1Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, 2Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, 3Oddělení lékařské genetiky, Sanatorium Pronatal, 4Ústav obecné biologie a genetiky 3. LF UK, Praha) 0:15
13:00 Jsou rozdíly v kvalitě testů používaných k neinvazivnímu screeningu fetálních trizomií? Pavel Calda, Michaela Novotná, Olena Svyatkina, Anna Zdeňková (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 0:15
13:15 Array CGH v prenatální diagnostice – statistika a zajímavé kazuistiky. Tomáš Nix, Miroslav Fišer, Jana Laštůvková, Anna Klímová, Monika Soukupová, Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Miroslava Krkavcová (GENvia, s.r.o., Praha, Gyn.-por. Klinika 1. LF UK a VFN Praha) 0:10
13:25 Prezentace kazuistik aneuploidií z našeho pracoviště.  Ivona Marešová, Svatava Horáčková, Jana Vávrová, David Stejskal, (MGL, Gennet) 0:15
13:40 Diskuze   0:15
13:55 Oběd   1:00
  Zobrazování v perinatologii Předsedá Vladimír Ferianec, Martin Hynek 0:00
14:55 Fetální neurosonogram v I. trimestru gravidity – jaké jsou naše možnosti? Petr Polák, Jiří Hyjánek (U.S.G. POL s.r.o., Olomouc) 0:10
15:05 Praktická neuroanatomie v UZ a MR obraze Martin Kočí, Blanka Prosová, Martin Kynčl, (Klinika zobrazovacích metod FN v Motole)  0:15
15:20 Fetální MR mozku u poruch ventrální indukce. Blanka Prosová, Martin Kynčl, Jiří Vojtěch, Lubomír Hašlík (Klinika zobrazovacích metod FN Motol, ÚPMD, Praha – Podolí) 0:20
15:40 Pohled na diagnostiku orofaciálních rozštěpů v I. a II. trimestru. Martin Hynek (Gennet, s.r.o., Praha) 0:15
15:55 Ultrazvukové hodnotenie AP rozmeru fetálnych nadobličiek ako prediktora ředčasného pôrodu. M. Gábor, V. Ferianec, M. Križko, ml., P. Papcun, K. Holomáň (II. gyn. – pôr. Klinika LFUK a UN Bratislava) 0:15
16:10 Diskuze   0:15
  Předčasný odtok vody plodové  Předsedá Marian Kacerovský, Ivana Musilová 0:00
16:25 PPROM: kdo je nejvíce ohrožen rozvojem časné novorozenecké sepse. Marian Kacerovský (Fakultní nemocnice Hradec Králové) 0:10
16:35 PPROM: granzym A v plodové vodě. Tomáš Bestvina (Fakultní nemocnice Hradec Králové) 0:10
16:45 PPROM: prostaglandin E2 v plodové vodě. Miroslav Gregor (Fakultní nemocnice Hradec Králové) 0:10
16:55 PPROM: zkušenosti s amniocentézou u více než 500 pacientek. Ivana Musilová (Fakultní nemocnice Hradec Králové) 0:10
17:05 PPROM: calreticulin v plodové vodě, nadějný marker intraamniální infekce. Jaroslav Stráník, Marian Kacerovský (Fakultní nemocnice Hradec Králové) 0:10
17:15 PPROM: oxidativní stres a pupečníková krev. Daniel Leško (Fakultní nemocnice Hradec Králové) 0:10
17:25 PPROM: prediktivní potenciál C-reaktivního proteinu v mateřské krvi. Martin Štěpán, Fakultní nemocnice Hradec Králové 0:10
17:35 Diskuze   0:15
  Doškolování  Předsedá Zdeněk Žižka, Antonín Šípek  
17:50 Screening chromozomálních vad plodu: možnosti a vhodnost využití jednotlivých metod. Veronika Frisová (Profema – centrum fetální medicíny s.r.o. a Lékařská fakulta Palackého univerzity v Olomouci) 0:30
18:20 Intrauterinní léčba těžce anemického plodu Zdeněk Žižka, Dominika Indrová, Miroslav Břešťák, Kateřina Nekovářová, Lenka Vyvadilová, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny 1.LF UK a VFN Praha) 0:10
18:30 Diskuze   0:15
18:45 Zakončení konference    

 


reklama

(c) Gynstart 2001 - 2016. Čtěte prohlášení.
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.