Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Technika císařského řezu 2021
  Webinář - opakované potrácení
  Adenoca endom-nové doporučení
  Zhoršení detekce vad v MSkraji
  Neurosonografie - webinář
  Perinatologické výsledky 2020
  Dětská gynekologie - vzdělání
  Screening ca děložního hrdla
  Mamocentra ČR 2021
  Konference Fet Med zrušena

další zprávy ...
 Akční nabídka

Pozor Toxo
Cena: 385 ,- Kč
 Aktuální akce
Čechova ultrazvuková konference
16.09.2021-18.09.2021
Olomouc, Clarion Kongres Hotel

Celostátní konference s mezinárodní účastí Ultrazvuková a zobrazovací diagnostika v gynekologii a porodnictví Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová, Michal Zikán, Filip Fruhauf, František ...


Seminář ENTOG 2021
25.09.2021
Kouty, Ledeč nad Sázavou

Každoroční seminář ENTOG CZ zaměřený na vzdělávání lékařů v předatestační přípravě v oboru Gynekologie a porodnictví. Téma letošního semináře: Onkogynekologie ...

 Inzeráty
  Lékář IVF GYNEM
  Ultrazvukový přístroj Samsung SonoAce R7
  Gynekologické vyšetřovací křeslo Golem

další inzeráty ...
 20.výroční konference ISUOG 2020 (www.isuog.org)
se koná v Glasgově
bude kompletně online
bude částečně online
letos nebude


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 200 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Atestační zkoušky 2021               23.2.2021

Atestační zkoušky

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled termínů a míst konání atestačních zkoušek a složení atestačních komisí pro rok 2021.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled termínů a míst konání atestačních zkoušek pro rok 2020, který byl upraven s ohledem na zrušení některých termínů zkoušek z důvodu trvání nouzového stavu.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje dle ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění pozdějších předpisů způsobem umožňujícím dálkový přístup termíny konání atestačních zkoušek a aktuální seznam zkušebních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce v jednotlivých oborech.

V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších právních předpisů Ministerstvo zdravotnictví taktéž vždy do 1. prosince zveřejní na svých internetových stránkách seznam jmenovaných členů atestačních komisí pro následující kalendářní rok.

Ministerstvo vždy do 31. prosince zveřejní na svých internetových stránkách termíny atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok.

 

Termíny atestačních zkoušek:

23.-24.června  

28.-30.června.2021 

 3. LF
29.listopadu.-3.prosince 2021  LF Hradec Králové
13.-15.prosince 2021  LF Plzeň
 24.-25. června 2021  1. LF

 

Složení atestačních komisí 2021 z Gynekologie a porodnictví

 

1 Janka Bambasová prim., MUDr., PMH ČLK
2 Jiří Bouda prof., MUDr., Ph.D. LF UK v Plzni
3 Pavel Calda prof., MUDr., CSc. 1. LF UK
4 David Cibula prof., MUDr., CSc. 1. LF UK; ČGPS
5 Daniel Driák MUDr., Ph.D. ČLK
6 Vladimír Dvořák MUDr., Ph.D. ČGPS
7 Tomáš Fait doc., MUDr., Ph.D. 2. LF UK
8 Jaroslav Feyereisl doc., MUDr., CSc. ČLK; ČGPS
9 Martin Halad MUDr. ČLK
10 Michael Halaška prof., MUDr., DrSc. 1. LF UK; 3. LF UK; ČGPS
11 Marcela Henčlová MUDr. ČLK
12 Robert Hudeček MUDr., Ph.D. LF MU Brno
13 Martin Huser prof, MUDr, Ph.D. LF MU Brno
14 Roman Chmel MUDr., Ph.D., MHA 2. LF UK
15 Petr Janků Ph.D. LF MU Brno
16 Vladimír Kališ doc. MUDr., Ph.D. děkan LF UK Plzeň
17 Ivo Kalousek prim., MUDr.,Ph.D. LF HK
18 Vlado Korečko MUDr. děkan LF UK Plzeň
19 Ladislav Krofta doc., MUDr., CSc. ČGPS
20 David Kužel prof., MUDr., CSc. 1. LF UK; ČGPS
21 Marek Lubušký prof., MUDr., Ph.D. děkan LF UP v Olomouci
22 Jan Machač prim., MUDr. ČLK
23 Ivo Maroušek MUDr. ČLK
24 Alois Martan prof., MUDr., DrSc. 1. LF UK; ČGPS
25 Jaromír Mašata prof., MUDr., CSc. 1. LF UK; ČGPS
26 Zdeněk Novotný doc., MUDr., CSc. ČGPS; LF UK Plzeň
27 Antonín Pařízek prof., MUDr., CSc. 1. LF UK; ČGPS
28 Radovan Pilka prof., MUDr., Ph.D. děkan LF UP v Olomouci; ČGPS
29 Marek Pluta MUDr., Ph.D. 2. LF UK
30 Jiří Presl MUDr., Ph.D. LF UK v Plzni
31 Martin Procházka prof., MUDr., Ph.D. ČGPS
32 Lukáš Rob prof., MUDr., CSc. 3. LF UK; ČGPS
33 Helena Robová prof. MUDr., PhD. 3. LF UK
34 Jiří Sláma doc., MUDr., Ph.D 1. LF UK; ČGPS
35 Ondřej Šimetka doc., MUDr., Ph.D., MBA LF OU
36 Jiří Špaček doc., MUDr., Ph.D., IFEPAG LFHK
37 Jiří Štěpán MUDr.,CSc. ČGPS
38 Zdeněk Rušavý doc. MUDr., Ph.D. děkan LF UK Plzeň
39 Vít Unzeitig doc., MUDr., CSc. ČGPS ČLS JEP; LF OU
40 Pavel Ventruba prof., MUDr., CSc., MBA ČGPS
41 Pavel Vlasák MUDr. děkan LF UK Plzeň
42 Vít Weinberger doc, MUDr, Ph.D. LF MU Brno
43 Michal Zikán doc., MUDr., Ph.D 1. LF UK

 

Otázky z gynekologie a porodnictví k atestaci platné od 2017

OTÁZKY "NOVÉ"

Okruh porodnictví
1. Potrat, metody ukončení těhotenství ve II. trimestru
2. Aloimunizace v těhotenství
3. Porodnické operace abdominální
4. Porodnické operace vaginální
5. Monitorování stavu plodu in utero
6. Autoimunitní onemocnění v těhotenství
7. Hematologická onemocnění v těhotenství
8. Kardiovaskulární onemocnění v těhotenství
9. Infekční onemocnění v těhotenství
10. Hypertenzní onemocnění v těhotenství
11. Renální, gastrointestinální onemocnění v těhotenství včetně onemocnění jater
12. Diabetes mellitus a těhotenství
13. Legislativa vztahující se k těhotenství
14. Onkologická onemocnění v těhotenství
15. Ultrazvuková vyšetření v těhotenství
16. Organizace prenatální péče
17. Screeningový program v těhotenství
18. Peripartální život ohrožující krvácení
19. Sepse v porodnictví
20. Vícečetné těhotenství
21. Intrauterinní růstová restrikce plodu
22. Preeklampsie a HELLP syndrom
23. Mateřská morbidita a mortalita, neonatální morbidita
24. Lékařské vedení porodu
25. Vedení porodu koncem pánevním a dvojčat
26. Mrtvý plod
27. Resuscitace novorozence
28. Předčasný porod
29. Předčasný odtok vody plodové
30. Poruchy šestinedělí
31. Potermínové těhotenství, preindukce, indukce porodu
32. Poruchy placentace – placenta previa, accreta, vasa previa
33. Porodnická analgesie
34. Peripartální monitorování plodu (CTG, IFPO, STAN, FBS)
35. Medikace v porodnictví
36. Těhotná s císařským řezem v anamnéze
37. Poruchy mechanismu porodu, malpreprezentace plodu, dystokie ramének
38. Kritické stavy v těhotenství
39. Porodní trauma
40. Šokové stavy v porodnictví

Okruh gynekologie
1. Abdominální operace – indikace, technika, komplikace
2. Vaginální operace - indikace, technika, komplikace
3. Laparoskopické operace- indikace, technika,komplikace
4. Hysteroskopie - indikace, technika, komplikace
5. Metody asistované reprodukce
6. Komplikace asistované reprodukce
7. Endometriosa
8. Syndrom polycystických ovarií
9. Amenorea
10. Fyziologie a patologie dospívání
11. Vrozené vývojové vady rodidel a jejich léčba
12. Inkontinence moči - definice, diagnostika
13. Terapie stresové inkontinence moči
14. OAB - definice, diagnostika, léčba
15. Prolaps rodidel, cystokéla, enterokéla
16. Kontracepce metody, indikace, kontraindikace, alternativy
17. Legislativa vztahující se k oboru gynekologie
18. Zhoubné nádory vulvy
19. Zhoubné nádory děložního hrdla – etiologie, epidemiologie, rizikové faktory, staging, diagnostika
20. Zhoubné nádory děložního hrdla – léčba
21. Prekancerózy a zhoubné nádory děložního těla – epidemiologie, rizikové a protektivní faktory, staging, diagnostika
22. Zhoubné nádory děložního těla – léčba dle stádií
23. Epiteliální zhoubné nádory vejcovodu – ovarií – etiologie, epidemiologie, rizikové a protektivní faktory, staging, diagnostika
24. Epiteliální zhoubné nádory vejcodovu / ovárií – léčba
25. Neepiteliální zhoubné nádory ovarií
26. Zhoubné nádory prsu
27. Gestační trofoblastická nemoc
28. Prekancerózy vulvy a děložního hrdla
29. Benigní onemocnění a prekancerózy prsu
30. Benigní nádory vulvy, pochvy, dělohy, ovarií - diagnostika, terapie
31. Borderline tumory ovarií
32. Hormonální substituční léčba, indikace, kontraindikace, alternativy
33. Klimaktérium - patofyziologie, symptomatologie
34. Ovulační cyklus
35. Poruchy menstruačního cyklu
36. Záněty dolního genitálního traktu - diagnostika, terapie
37. Sexuálně přenosné choroby - diagnostika, terapie, legislativa
38. Záněty dělohy, adnex, pánve - diagnostika, terapie
39. Primární a sekundární prevence gynekologických zhoubných nádorů
40. Genetická predispozice ke gynekologickým zhoubným nádorům
Diferenciální diagnostika - diagnostický algoritmus, anatomie
1. Dif.dg. krvácení v těhotenství
2. Dif. dg. krvácení po porodu a v šestinedělí
3. Dif. dg. zvracení v těhotenství
4. Dif. dg. hypertenze v těhotenství
5. Dif. dg. febrilií v těhotenství
6. Dif. dg. febrilií v šestinedělí
7. Dif. dg. anemie a trombocytopenie v těhotenství
8. Dif. dg. oligohydramnia
9. Dif.dg. polyhydramnia
10. Dif. dg. proteinurie v těhotenství
11. Dif. dg. bolestí břicha v těhotenství
12. Dif. dg. dyspnoe v těhotenství a šestinedělí
13. Dif. dg. absencí pohybů plodu
14. Dif. dg. bezvědomí
15. Dif. dg. vaginálního výtoku
16. Dif. dg. akutní pánevní bolesti
17. Dif. dg. chronické pánevní bolesti
18. Dif. dg. amenorey primární
19. Dif. dg. amenorey sekundární
20. Dif. dg. infertility ženy
21. Dif. dg. neplodnosti
22. Dif. dg. ovariálních rezistencí
23. Dif. dg. febrilií v pooperačním období
24. Dif. dg. pooperační oligurie, anurie
25. Dif. dg. krvácení u dětí a dospívajících
26. Dif. dg. krvácení v perimenopauze, postmenopauze
27. Dif. dg. abdominálního dyskomfortu, ascitu
28. Dif. dg. bolestí v pravém podbřišku
29. Anatomické poruchy pánevního dna
30. Cévní zásobení pánevních orgánů a jeho klinický význam
31. Topografická anatomie pánve a její klinický význam
32. Lymfatické zásobení vulva, pochva, děložní hrdlo, tělo, tuba a ovaria, prs
33. Dif. diagnostika poruch střevní pasáže v pooperačním období
34. Dif. dg. malého plodu v UZ diagnostice u jednočetné gravidity
35. Dif. dg. malého plodu v UZ diagnostice u vícečetné gravidity
36. Komplikace operační léčby SUI, diagnostika a jejich řešení
37. Komplikace operační léčby POP, diagnostika a jejich řešení
38. Dif. dg. dušnosti, bolesti na hrudi a oběhového selhávání v těhotenství, za porodu a v šestinedělí
39. Dif. dg. dušnosti, bolesti na hrudi a oběhového selhávání v pooperačním období
40. Diferenciální diagnostika sekrece z prsní bradavky v těhotenství / mimo těhotenství

 

zdrom MZCR

Další zprávy
"Atestační zkoušky 2021" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2020. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.