Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  FNKV získala akreditaci ESGO
  Nespokojenost mladých lékařů
  Nové doporučení pro HRT 2017
  Marihuana a reprodukce
  Progesteron v I. trimestru
  Kardiovask riziko v menopauze
  Nástavbobé obory-vyhláška
  Zikán přednostou GP Bulovka
  Výsledek voleb ČGPS 2017
  Těhotenství po karcinomu prsu

další zprávy ...
 Akční nabídka

Průkaz prekoncepční péče 2016
Cena: 5 ,- Kč
 Aktuální akce
Konference Klimakterická medicína 2017
22.09.2017-23.09.2017
Hotel Kurdějov

...


ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ v gynekologii a porodnictví, celostátní konference s mezinárodní účastí
28.09.2017-30.09.2017
Olomouc, hotel Clarion

Celostátní konference s mezinárodní účastí "Čechova konference" Ultrazvuková a zobrazovací diagnostika v gynekologii a porodnictví Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová, Michal Zikán, Fr ...

 Inzeráty
  Nabízím zaměstnání

další inzeráty ...
 Gendarussa, Eppin a Vasalgel jsou
názvy nové hormonální kontracepce
používají se k léčbě endometriosy
látky testované ke kontracepci u mužů
všechny jsou správně


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 38 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
 
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Srdce v I. trimestru a VVV               17.3.2017

Vliv prvotrimestrálního screeningu vrozených vad srdce na incidenci a spektrum kongenitálních vad srdce

V prestižním časopise Circulation (Impact Factor 17,5)  byl publikovaný článek Dr. Jičínské a kolegů, kteří provedli analýzu spektra vrozených vad srdce, komorbidit a stavu dětí u kterých byla diagnostikována tato vada již v prvním trimestru (127 plodů) anebo při běžném screeningu v druhém trimestru v letech 2007-2013(344 plodů). Třetí analyzovanou skupinu tvořily děti, u kterých byla VCC diagnostikována v 18–22 týdnu v letech 1996-2001, před zavedením vyšetřování fetálního srdíčka v prvním trimestru (532 plodů).

Gratulujeme autorům ke skvělé práci a k publikaci v tak významném časopise!

Autoři podávají velmi podrobnou analýzu výskytu jednotlivých typů VCC ve skupině I-III, kdy skupinu II rozdělili na podskupinu a resp. b. Podskupina a tvořila plody, které měly vyšetření v prvním trimestru, ale s negativním nálezem, skupina b zahrnovala fety, kteří nebyli vyšetřeny v 11-13. týdnu.

Nejčastěji diagnostikovaná vada ve skupině I byla v létech 2007-2013 hypoplastické levé srdce (21,3%), atrioventrikulární septální defekt (20,5%), pulmonální atrezie (7,9%) a koarktace aorty (7.1%). Ve skupině vyšetřované v druhém trimestru se vyskytly tyto vady: atrioventrikulární septální defekt (13,1%), transpozice velkých cév (9,0%), koarktace aorty (8,7%), syndrom hypoplastického levého srdce a vaskulární prstenec (obě v 8,1%). Syndrom hypoplastického levého srdce, pulmonální atrezie a trikuspidální atrezie se signifikantně více vyskytoval v prvním trimestru. V druhém trimestru se statisticky významně častěji diagnostikovalo dvojvýtokové pravé srdce, transpozice velkých cév a pulmonální stenóza. Ve skupině plodů, kteří podstoupili druhotrimestrální screening v letech 1996-2001 byla nejčastější vada atrioventrikulární septální defekt (19,1%), syndrom hypoplastického levého srdce (17.1%) a dvouvýtokové pravé srdce (10, 3%).V této skupině se statisticky významně více vyskytovaly plody se syndromem hypoplastického levého srdce a pulmonální atrezií. Po roce 2007 se ve skupině IIb statisticky významně více vyskytovala Fallotova tetralogie, cévní prstenec a pulmonální stenóza.

Autoři nalezli i významné rozdíly v komorbiditě a výsledcích těhotenství mezi jednotlivými skupinami. Nejvíce komorbidity - 66,9 % bylo nalezeno u plodů v prvním trimestru, izolovanou srdeční vadu mělo 33,1 % plodů.49,6 % plodů mělo chromozomální vadu (ultrazvukové markery CHA jsou nejčastějším indikátorem vyšetření srdce plodu v tomto období). Z této skupiny 127 plodů se živě narodilo pouze 12 dětí u kterých byla diagnóza potvrzena postnatálně. 85 % těhotenství s diagnostikovanou srdeční vadou bylo přerušeno do 23. týdně gravidity, 40 % do 14. týdne.

Ve skupinách II a III klesl podíl komorbidity na cca 37 %, rostl podíl izolovaných srdečních vad cca na 61 %, klesl počet nekardiálních vad oproti plodům vyšetřených v prvním trimestru. Ukončení těhotenství zvolilo cca 35 % rodičů ve skupině IIb, ale 60 % rodičů ve skupině III.

Při srovnání skupiny IIb a III autoři shledali významně vyšší výskyt plodů s jednokomorovým srdcem, intrauterinním úmrtím a vyšší výskyt indukovaných abortů ve skupině III.

Nejvíce plodů s CHA (trisomie 21, 18, 13 a monosomie X) bylo detekováno při vyšetření v prvním trimestru ve srovnání se skupinou II.Zlepšující se kvalitu vyšetření potvrzuje i nález většího počtu ostatních chromozomálních aberací ve sk.IIb oproti skupině III.

V diskusi autoři podávají vysvětlení svých výsledků a přehled současně platných a doporučených postupů. Profesor Šamánek udává postnatální výskyt VCC kolem 1 % u živě narozených dětí, ale je známý fakt, že prenatální výskyt je mnohem větší. U plodů, kde jsou patologické markery při prvotrimestrálním screeningu, se vada srdce vyskytuje cca ve 40 %. V literatuře zahraniční autoři uvádějí až 80 % možnost detekce vad srdce v prvním trimestru. Toto samozřejmě silně závisí na přístrojovém vybavení, a hlavně erudici vyšetřujícího specialisty.

Článek je opravdu mimořádný co se sebraných dat a jejich analýzy týká. Prvotrimestrální screening i vrozených vad srdce se stává nedílnou součástí prenatální péče a jeho význam dokládá i publikovaný článek. Autoři uvádějí, že v naší republice je UZ screening vrozených vad včetně vad srdce již několik let pevnou součástí péče o těhotné, která většinou probíhá v ordinacích první linie. Vzhledem k tomu, že přístrojové vybavení, časová náročnost vyšetření, a hlavně nejdůležitější součást – erudice vyšetřujícího lékaře je nezbytná ke kvalitnímu provedení konziliárního vyšetření, vznikají centra s odpovídajícím vybavením, kde rodiče obdrží i potřebné informace, aby se mohli rozhodnout o dalším osudu jejich potomka.

Kam na spolehlivé vyšetření v I. trimestru zjistíte například zde

 

Zdroj:

Does First-Trimester Screening Modify the Natural History of Congenital Heart Disease?: Analysis of Outcome of Regional Cardiac Screening at 2 Different Time Periods

Hana Jicinska, Pavel Vlasin, Michal Jicinsky, Ilga Grochova, Viktor Tomek, Julia Volaufova, Jan Skovranek and Jan Marek

Circulation. 2017;135:1045-1055; originally published online January

doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020864

 

tsk

 

Další zprávy
"Srdce v I. trimestru a VVV" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2016. Čtěte prohlášení.
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.