Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Spina bifida v I. trimestru
  Léčba men.příznaků po ca mammy
  PGD v programu IVF
  Apolinář má 3.místo v RUNCZECH
  ISUOG má nový web
  HAK snižuje incidenci tumorů
  Screening monogenních chorob
  FNKV získala akreditaci ESGO
  Nespokojenost mladých lékařů
  Nové doporučení pro HRT 2017

další zprávy ...
 Akční nabídka

Nitrod?l. t?lísko Ancora de Cobre 375 Normal Cu
Cena: 472 ,- Kč
 Aktuální akce
Konference Klimakterická medicína 2017
22.09.2017-23.09.2017
Hotel Kurdějov

...


ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ v gynekologii a porodnictví, celostátní konference s mezinárodní účastí
28.09.2017-30.09.2017
Olomouc, hotel Clarion

Celostátní konference s mezinárodní účastí "Čechova konference" Ultrazvuková a zobrazovací diagnostika v gynekologii a porodnictví Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová, Michal Zikán, Fr ...

 Inzeráty
  Přijmu kolegyni
  Gynekolog s atestací - zástupce primáře
  Lékař - gynekolog
   Hledáme gynekologa pro ordinace GYNEM P

další inzeráty ...
 CA-125 má omezenou specifitu pro karcinom ovária, protože zvýšené hladiny
mají i jinak zdravé ženy
jsou při endometrioze
u žen s cirhozou
u diabetes mellitus
všechny jsou správně


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 90 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
 
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Endometrioza dospívajících               23.4.2017

Endometrióza dospívajících dívek – vznik, symptomy, léčba, vliv na budoucí fertilitu

 

Endometrióza je nemoc, která sužuje miliony žen na celém světě, a proto se jí v posledních letech věnuje čím dál více pozornosti. Zlepšila se diagnostika a také se vyvíjejí nové a nové možnosti léčby. O zájmu o tuto chorobu svědčí i to, že za posledních 15 let vzrostl počet publikací a třetinu oproti předchozím létům.

Endometrióza je onemocnění charakterizované přítomností endometriálních žlázek a stromatu mimo dutinu děložní, které způsobuje bolest a infertilitu. Diagnóza se stanovuje vizualizací těchto ložisek buď laparoskopicky nebo laparotomicky a nejlépe s následnou histologickou verifikací.

O endometrióze adolescentek se prvně zmínil již ve 40 letech minulého století Meigs, ale protože je diagnóza založená na laparoskopickém ověření, nejsou známá přesná data o incidenci této choroby v této věkové skupině.

V časopise Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders vyšly dva články zabývající se touto problematikou. První se zabývá přehledem teorií vzniku endometriózy, její léčbou a vlivem na infertilitou, druhý se věnuje nejčastějšímu projevu – endometriomu u dospívajících dívek.

Oba články jsou volně ke stažení na adrese uvedené na konci článku.

První z nich je systematický přehled článků publikovaných od roku 1980 proto, že v roce 1979 vydala Americká společnost pro infertilitou revidovanou klasifikaci onemocnění. Přehled zahrnoval pouze originální práce v anglickém jazyce.

V tomto přehledu dostaneme odpověď na nejčastější otázky spojené s endometriózou u dospívajících:

1: Incidence – zhruba 30 % u mladých žen trpících chronickou pánevní bolestí až 80 % v případě, že je nedostatečná odpověď na medikamentózní léčbu bolesti

2: Jaká je časová osa od příznaků onemocnění k diagnóze – až 12 let (v americkém systému péče byl rozdíl, zda dívka navštívila gynekologa, tam byla doba kratší cca 4 roky, nebo praktika).

3: Jaké jsou nejčastější symptomy u adolescentů? Chronická pánevní bolest (27-96%), dysmenorea (18-100%). Další projevy zahrnují gastrointestinální a urinárný symptomy, dyspareunii, iregulérní krvácení. Více, jak 50 % těchto žen má syndrom chronické bolesti a poruchy nálady.64,75 % pacientek popisovalo svoji kvalitu života jako velmi špatnou.

Na rozdíl od dospělých žen bolest je až v 90,6 % acyklická.

4: Liší se kategorizace nemoci od dospělých? Většina mladých žen má endometriózu mírného stupně, ale až třetina trpí závažnější formou. Nejčastějším projevem pokročilého stavu je endometriom.

5: Jaké jsou hlavní charakteristiky lézí? Atypické léze jsou u dospívajícíh velmi časté, převažují červené léze, které až o 10 let předcházejí hnědým lézím. Velmi časté jsou peritoneální léze a tzv. hluboké retrakční kapsy (DRP).

6 Je chirurgická léčba efektivní v léčbě bolesti a infertility? Ano, v každém stadiu onemocnění snižuje bolest, infertilitu zlepšuje pouze u stadia I a II. Míra otěhotnění byla ve studiích 71,4 %, ale více m, jak 80 % těhotenství bylo technikami umělého oplodnění.

7: Zpomaluje progresi/ rekurrenci onemocnění chirurgická excize ložisek? Optimální excize provedená expertem může zpomalit progresi choroby.

8: Je pooperační hormonální terapie přínosná v eliminaci bolesti, ve zlepšení fertility, v zabránění recidiv? Možná zlepšuje výskyt bolesti, nebyl však prokázán přínos pro budoucí fertilitu a pravděpodobně nesnižuje recidivu onemocnění.

9: Jaká hormonální terapie je doporučená? GnRh agonisté měly výskyt rekurrence v 55,6 %, ale byly efektivnější než progestin, kombinovaná antikoncepce. Při dlouhodobé léčbě GnRHa se doporučuje přídatná léčba estrogeny a gestageny k prevenci ztráty kostní hmoty. Tato léčba se nedoporučuje do 16 let věku, a i to pouze v případě selhání ostatních hormonálních preparátů.

Nitroděložní systém s LNG je efektivní při léčbě u dospělých, u adolescentek je zatím málo dat. Dvě studie však prokázaly snížení dysmenorey a nepravidelného krvácení při inserci LNG IUS u adolescentek. V jedné australské studii byl prokázán příznivý účinek na snížení bolesti přidáním podkožního etonogestrelu k IUS u žen, kde selhala ostatní protibolestivá terapie.

Endometriomy

Nejčastějším projevem pokročilejšího stadia endometriózy jsou čokoládové cysty, které se projevují bolestí. Chirurgické ošetření je nejefektivnější u menších cyst do 3 cm, kdy dochází k nejmenší devastaci ovariální tkáně. Doporučuje se i transvaginální laparoskopie a následná hormonální terapie, pokud žena nechce ihned otěhotnět. Jedna studie s 97 měsíčním follow-upem prokázala v 50 % incidenci hluboké infiltrující endometriózy a v 36,84 % opakovaný výskyt endometriomu. Je mnoho kontroverzí v otázce ošetření endometriálních cyst u adolescentů, protože zde dochází k větší devastaci ovariální tkáně, než např. u operace dermoidu. V článku Endometrioma in adolescents and future reproduktive health je podrobně popsána i doporučená technika ošetření. Autoři dokládají, že adolescentní endometrióza nejspíše vzniká z retrográdní novorozenecké menstruace, která postihuje cca 5 % novorozených děvčátek. Obsahuje předchůdce endometriálních buněk, které jsou schopné několik let „spát“ pod peritoneem a v období prepubertálním začnou progredovat pod vlivem rostoucích hladin pohlavních hormonů. Využití moderních zobrazovacích technik napomáhá k časnému odhalení postižení ovarií a časnou intervenci, která je kruciální pro budoucí fertilitu dívky.

 

 

Zdroj:

1.Endometrioma in adolescents and future reproductive health  Ivo Brosens, Giuseppe Benagiano J Endometr Pelvic Pain Disord 2017; 9(1): 9 - 16 DOI:10.5301/je.5000267

2.Endometrioma in adolescents and future reproductive health Patrick Yeung, Shweta Gupta, Sam Gieg J Endometr Pelvic Pain Disord 2017; 9(1): 9 - 16 DOI:10.5301/je.5000267

 

tsk

 

 

Další zprávy
"Endometrioza dospívajících" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2016. Čtěte prohlášení.
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.