Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  VBAC-morbidita dětí a matek
  HPV chrání před ca cervixu
  Telemedicina v prenat. péči
  Diagnostika a růst plodu
  Jak na časnou FGR
  Počty porodů a demog. 2017
  Těhotenství > 50 let-výsledky
  Paracetamol v graviditě
  Rizika chorob po těhotenství
  Ovariální ca screening

další zprávy ...
 Akční nabídka

Pozor Toxo
Cena: 385 ,- Kč
 Aktuální akce
Malé doškolovací dny JARO 2018
27.03.2018-12.06.2018
Plzeň, Brno, Teplice, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc a Praha

Odborný program: Diagnostika vulvovaginitid MUDr. Zuzana Čepická Líbalová Ultrazvuková diferenciální diagnostika pánevních tumorů Doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. MUDr. Filip Frühauf Antikoncepce ...


VISUS kurz praktické ultrazvukové výuky pro ambulantní praxi - Praha 2018
01.06.2018-02.06.2018
Praha Apolinář

1.-2. června 2018 (pátek-sobota) 4. ročník dle nového konceptu (9.česko-slovenský VISUS kurz)  Náplní kurzu je zejména praktická výuka pod vedením zkušených lektorů. Absolventi získají certifikát ...

 Inzeráty

další inzeráty ...
 Dle Vašeho názoru, by ženy měly chodit na gynekologickou prevenci
1x ročně
2x ročně
jednou za 2 roky
jednou za 3 roky


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 275 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Program Fet Med Homolka 2018               16.1.2018

18. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE FETÁLNÍ MEDICÍNY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Záštitu nad konferencí převzal prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze

Pátek 19. ledna 2018, kongresový sál nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

Program ke stažení v pdf a k tisku zde

Informace a přihlášky klikni zde

  

PROGRAM

 

Registrace 7:00 - 9:00

 

8:00

Zahájení konference

Pavel Calda

8:05

VARIA

Předsedá: Žižka, Dosedla

8:05

CarrierTest – první zkušenosti s rozšířeným prekoncepčním screeningem.

Monika Koudová, Filip Lhota, Filip Zembol, Martina Bittoová, Lucie Dohnalová, Zuzana Vilímová, Barbora Honysová, Jan Diblík, David Stejskal (Gennet, s. r. o., Praha)

8:20

Diskuze

 

8:25

Statistické metody v medicíně IV. - Korelace.

Martin Hynek (Gennet, s. r. o., Praha)

8:45

Diskuze

 

8:50

Diagnostika komplikací císařského řezu.

Erik Dosedla1, Pavel Calda2 (1Nemocnica Košice-Šaca, a. s. 1. súkromná nemocnica, 2Centrum fetální medicíny 1. LF UK a VFN, Praha)

9:05

DIAGNOSTIKA, PREVENCE A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ MRTVOROZENOSTI

Předsedá: Velebil, Calda

9:05

Mrtvorozenost v ČR.

Petr Velebil (Ústav pro péči o matku a dítě)

9:20

Příčiny a možnosti prevence mrtvorozenosti.

Olena Svyatkina, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny 1. LF UK a VFN, Praha)

9:35

Význam autopsie u intrauterinního odumření plodu.

Lenka Planičková (Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha)

9:55

Diskuze

 

 

JAN EVANGELISTA JIRÁSEK

 

10:10

Mechanizmy určení pohlaví a malformace.

Jan E. Jirásek (Ústav pro péči o matku a dítě)

 

 

 

10:30

PRENATÁLNÍ PÉČE PODLOŽENÁ DŮKAZY V ROCE 2018

Předsedá: Bydžovská, Peschout

10:30

Efektivní postupy prenatální ambulantní péče založené na evidenci.

Tereza Šmrhová-Kovács (Gynpraxe, Tábor), Pavel Calda (Centrum fetální medicíny 1. LF UK a VFN, Praha)

10:45

Diskuze

 

11:00

Přestávka

 

11:30

GENETICKÉ SYNDROMY, SCREENING SRDEČNÍCH VAD V I. TRIMESTRU

Předsedá: Hořínová, Břešťák

11:30

Orientujeme se v prenatální diagnostice správným směrem?

Věra Hořínová (Genetika Jihlava)

11:50

Screening vrozených srdečních vad v I. trimestru.

Viktor Tomek, Miroslav Břešťák (Dětské kardiocentrum FN Motol a Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN, Praha) 

12:05

Diskuze

 

 

12:15

NEINVAZIVNÍ PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA

Předsedá: Minárik, Hynek

12:15

NIPT založený na SNP - jak funguje? (20měsíční zkušenosti)

Marcel Hasch, Martina Putzová (Bioptická laboratoř, s. r. o.)

12:30

NIPT - Trisomy test v prenatálnej diagnostike.

Gabriel Minárik (MEDIREX GROUP)

12:50

Efektivní využití NIPT v rámci integrovaného screeningu chromozomálních aberací.

Jaroslav Loucký1, Drahomíra Springer2, Vladimír Gregor3, David Čutka4, Martin Hynek5, David Stejskal5 (1Prediko, Zlín, 2ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha, 3OLG, Thomayerova nemocnice, Praha, 4CLG, České Budějovice, 5Gennet, s. r. o., Praha)

13:05

Zvýší nebo sníží NIPT záchyt chromozomálních aberací v ČR?

Antonín Šípek jr.2, Vladimír Gregor3, Antonín Šípek, Pavel Calda1 (Centrum fetální medicíny Praha, Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Thomayerova nemocnice)

13:20

Diskuze

 

13:35- 14:35

Oběd

14:35

PŘEDČASNÝ POROD

Předsedá: Kacerovský, Koucký

14:35

Imunita, mikrobiom a předčasný porod.

Michal Koucký (1. LF UK a VFN, Praha)

14:50

PPROM - hladina mateřských leukocytů. Užitečné či zbytečné vyšetření?

Marian Kacerovský (PGK FN a LF Hradec Králové)

15:00

PPROM - ovlivňuje stav dutiny ústní intraamniální prostředí?

Martin Štěpán, Marian Kacerovský (PGK FN a LF Hradec Králové)

15:10

Pozdní PPROM - jak FIRS ovlivňuje neonatální výsledky.

Jaroslav Stráník, Marian Kacerovský (Fakultní nemocnice Hradec Králové)

15:20

PPROM - mateřské CRP při příjmu. Co nám může napovědět?

Miroslav Gregor, Marian Kacerovský (PGK FN a LF Hradec Králové)

15:30

PPROM - změny v umbilikoportálním řečišti.

Ivana Kacerovská Musilová (PGK FN a LF Hradec Králové)

15:40

Pozdní PPROM - neinvazivní detekce intraamniálních komplikací.

Daniel Leško, Marian Kacerovský (PGK FN a LF Hradec Králové)

15:50

Diskuze

 

16:05

VARIA

Předsedá: Smetanová, Vlk

16:05

Diagnostika a management monochoriálních dvojčat v praxi.

Hana Hrbáčková, Karel Hodík (Centrum fetální medicíny 1. LF UK a VFN, Praha)

16:20

Diskuze

 

16:25

Amniotic band syndrome – kazuistika.

Dagmar Smetanová (Gennet, s. r. o., Praha)

16:35

Diskuze

 

16:40

Early-onset gestační diabetes.

Ivana Špálová, Dagmar Bartášková (FN v Motole, Praha)

16:50

Diskuze

 

16:55

Abrupce placenty vedoucí k intrauterinnímu úmrtí plodu v graviditě 33. týdne – kazuistika.

Aneta Drobníková (Gyn. - por. oddělení, MMN Jilemnice)

17:00

Reálné riziko invazivních výkonů. 

Zdeněk Žižka, Adam Neumann, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny 1. LF UK a VFN)

18:00

Zakončení konference

Pavel Calda

       

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK. Číslo akreditace: 0004/16/2006, Číslo akce: 50060, Počet kreditů:  6


Akce je akreditovaná u České asociace sester, číslo akce: 1913/2017,  pasivní účast ohodnocena počtem kreditů


Pořadatel: Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

 

Další zprávy
"Program Fet Med Homolka 2018" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde(c) Gynstart 2001 - 2016. Čtěte prohlášení.
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.