Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  FIGO 2018 - Rio de Janeiro
  Šimetka odvolán z FNO
  Esmya-dočasná opatření zrušena
  Nový vag. kroužek na 1 rok
  Kardiovask. nemoci v graviditě
  AGP je v databazi ESCI
  Ramifentanil za porodu
  ESMYA -omezení indikace
  Indukce porodu ve 39. týdnu?
  GDPR často kladené otázky

další zprávy ...
 Akční nabídka

Pozor Toxo
Cena: 385 ,- Kč
 Aktuální akce
XXVII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP se zahraniční účastí
25.10.2018-27.10.2018
Olomouc, Clarion Congress Hotel

...


XXVII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2018
25.10.2018-27.10.2018
Olomouc, Clarion Congress Hotel Prague

XXVII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP. Program konference zahrne sekci lékařů, instrumentářek a posterovou sekci. V odborném programu vystoupí pozvaný zahraniční přednášející, ...

 Inzeráty
  UZV
  sestra do ambulance gynekologie

další inzeráty ...
 Pro polyhydramnion v těhotenství platí
nejčastěji příčinou DM matky a VVV plodu
příčinou může být i infekce a aloimunizace
AFI je vyšší než 24
těhotné by měly rodit v perinat. centru
všechny jsou správně


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 144 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Schizofrenie a placenta               31.5.2018

Interakce mezi expresí genu v placentě a porodnickými nebo neonatálními komplikacemi může zvýšit riziko schizofrenie

Exprese genů s rizikem schizofrenie je zvýšena v placentách u potomků mužského pohlaví, což může vysvětlit vyšší výskyt onemocnění u mužů.
Výsledky zdůrazňují význam placenty při riziku schizofrenie a možná i riziku jiných poruch, které jsou častější u mužů, jako je autismus a porucha pozornosti/hyperaktivita. Placenta na molekulární úrovni zprostředkovává některé geneticky podmíněné poruchy chování.

Genetické faktory i vlivy prostředí mají vliv na vznik schizofrenie, dosud se však nevědělo, jak jsou tato rizika spojena.

Ke studiu interakce genomických a environmentálních rizik byla použita skupina 501 nepříbuzných bílých amerických dospělých (234 se schizofrenií a 267 zdravých osob).
Studie zahrnovala také více než 2000 dospělých nepříbuzných jedinců, ve čtyřech replikačních vzorcích z Itálie, Německa a Japonska. Dva vzorky byly složeny pouze z pacientů se schizofrenií a dva byli složeni ze schizofrenních pacientů a kontrolních osob.
U každého účastníka bylo vypočítáno kumulativní skóre polygenního rizika (PRS-polygenic risk score). Jedná se o míru genomického rizika, vypočteného jako vážený součet rizikových alel pro schizofrenii z aktuálních celogenomových studií (GWAS- genome-wide association studies).
Vybrali příslušné geny mapující lokusy PRS1. Na základě významných alel GWAS, měla PRS1 signifikanci P

Zkoumali interakci mezi PRS a komplikacemi v raném životě (ELS- early-life complications), což jsou stavy, které se vyskytují během těhotenství, porodu, časného neonatálního období a které jsou pro potomky potenciálně škodlivé.
Za takové komplikace považují hypoxii, preeklampsii, intrauterinní růstovou retardaci, placentu praevii, porod koncem pánevním a předčasný porod.
ELC byly posouzeny prostřednictvím lékařských zpráv a osobních pohovorů. Používali také dotazník McNeil-Sjöström, v němž je každému ELC přiřazena úroveň závažnosti 1 až 6. Úrovně závažnosti odráží míru možného poškození centrálního nervového systému potomka. ELC se závažností závažnosti ≥4 jsou považovány za potenciálně škodlivé.

Podařilo se prokázat interakci mezi PRS1 a ELC u pacientů se schizofrenií. Riziko schizofrenie, které představuje PRS1, bylo více než pětkrát vyšší u osob s ELC ve srovnání s osobami bez.
Bez informací o komplikacích v raném životě lze předpovědět asi s 3% pravděpodobností riziko schizofrenie. Se znalostí výskytu komplikací v raném životě lze zvýšit spolehlivost předpovědí na 15% . Při stanovení rizika hraje hlavní roli závažnost komplikací, nikoliv jejich frekvence.

Byla také provedena analýza RNA placentární tkáně, jak z normálních, tak komplikacemi zatížených gravidit. Geny, které interaktují s ELC mají vyšší expresi v placentách z gravidit s komplikacemi, než v těch bez komplikací.

Také porovnávali expresi placentální vzorků od mužských a ženských potomků. Geny spojené se schizofrenií, které se častěji vyskytují u komplikovaných těhotenství jsou významně více exprimovány u mužských než ženských potomků.

Také zjistili, že čím více jsou exprimovány geny schizofrenie v placentě, tím více je zesílena imunní odpověď. 

Dosud se předpokládalo, že geny odpovědné za schizofrenii jsou v mozku. Tato studie potvrdila, že je to placenta, ve které se exprese genů podílí na riziku schizofrenie. Dosud se vědělo, že podvýživa a infekce v těhotenství mohou zvyšovat riziko schizofrenie a že se dají nalézt diskrétní vývojové změny u lidí ještě dříve, než se u nich schizofrenie prokáže. Na základě této studie lze říci, že pokud placenta nefunguje optimálně, může to přispívat k zvýšení rizika vzniku schizofrenie v pozdějším životě.

Zdroj:

Convergence of placenta biology and genetic risk for schizophrenia
Gianluca Ursini, Giovanna Punzi, Qiang Chen, Stefano Marenco, Joshua F. Robinson, Annamaria Porcelli, Emily G. Hamilton, Marina Mitjans, Giancarlo Maddalena, Martin Begemann, Jan Seidel, Hidenaga Yanamori, Andrew E. Jaffe, Karen F. Berman, Michael F. Egan, Richard E. Straub, Carlo Colantuoni, Giuseppe Blasi, Ryota Hashimoto, Dan Rujescu, Hannelore Ehrenreich, Alessandro Bertolino & Daniel R. Weinberger
Nature Medicine (2018) doi:10.1038/s41591-018-0021-y

-gyns-

Další zprávy
"Schizofrenie a placenta" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2018. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.