Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Analgézie-těhotenství a kojení
  Kurz GET UP endoskopie
  Rizika a benefity kontracepce
  Výsledky voleb ultrazvuk
  Šimetka zpátky ve funkci
  ISUOG členství bezplatně
  Valproat - nova opatření SUKL
  FN Ostrava má nového ředitele
  Léčba PCOsy, doporučený postup
  Betablokátory v I. trimestru

další zprávy ...
 Akční nabídka

Magnézium v porodnictví a gynekologii - 2. přepracované a rozšířené vydání
Cena: 100 ,- Kč
 Aktuální akce
Praktický ultrazvukový kurz
20.03.2019
Apolinář, Praha

  Program1.Ultrazvukové známky časného intra a extrauterinního těhotenství2.Diagnostika a postup u těhotenství neznámé lokalizace3.Posouzení fyziologie a patologie plodového vejce4.Diagnostika ví ...


Aloimunizace a těhotenství, screening, prevence, léčba a komplikace.
22.03.2019
OLOMOUC,HOTEL CLARION

Seminář se zaměřením pro gynegology pracující v ambulantní sféře i v nemocnici. Přihlášky zde ...

 Inzeráty
  Nabízím práci privátního gynekologa

další inzeráty ...
 Užívání hormonální kontracepce
snižuje riziko ca colon, endometria a ovaria
zvyšuje riziko ca prsu (RR=1,2(1,14-1,26))
oboje platí


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 87 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Schizofrenie a placenta               31.5.2018

Interakce mezi expresí genu v placentě a porodnickými nebo neonatálními komplikacemi může zvýšit riziko schizofrenie

Exprese genů s rizikem schizofrenie je zvýšena v placentách u potomků mužského pohlaví, což může vysvětlit vyšší výskyt onemocnění u mužů.
Výsledky zdůrazňují význam placenty při riziku schizofrenie a možná i riziku jiných poruch, které jsou častější u mužů, jako je autismus a porucha pozornosti/hyperaktivita. Placenta na molekulární úrovni zprostředkovává některé geneticky podmíněné poruchy chování.

Genetické faktory i vlivy prostředí mají vliv na vznik schizofrenie, dosud se však nevědělo, jak jsou tato rizika spojena.

Ke studiu interakce genomických a environmentálních rizik byla použita skupina 501 nepříbuzných bílých amerických dospělých (234 se schizofrenií a 267 zdravých osob).
Studie zahrnovala také více než 2000 dospělých nepříbuzných jedinců, ve čtyřech replikačních vzorcích z Itálie, Německa a Japonska. Dva vzorky byly složeny pouze z pacientů se schizofrenií a dva byli složeni ze schizofrenních pacientů a kontrolních osob.
U každého účastníka bylo vypočítáno kumulativní skóre polygenního rizika (PRS-polygenic risk score). Jedná se o míru genomického rizika, vypočteného jako vážený součet rizikových alel pro schizofrenii z aktuálních celogenomových studií (GWAS- genome-wide association studies).
Vybrali příslušné geny mapující lokusy PRS1. Na základě významných alel GWAS, měla PRS1 signifikanci P

Zkoumali interakci mezi PRS a komplikacemi v raném životě (ELS- early-life complications), což jsou stavy, které se vyskytují během těhotenství, porodu, časného neonatálního období a které jsou pro potomky potenciálně škodlivé.
Za takové komplikace považují hypoxii, preeklampsii, intrauterinní růstovou retardaci, placentu praevii, porod koncem pánevním a předčasný porod.
ELC byly posouzeny prostřednictvím lékařských zpráv a osobních pohovorů. Používali také dotazník McNeil-Sjöström, v němž je každému ELC přiřazena úroveň závažnosti 1 až 6. Úrovně závažnosti odráží míru možného poškození centrálního nervového systému potomka. ELC se závažností závažnosti ≥4 jsou považovány za potenciálně škodlivé.

Podařilo se prokázat interakci mezi PRS1 a ELC u pacientů se schizofrenií. Riziko schizofrenie, které představuje PRS1, bylo více než pětkrát vyšší u osob s ELC ve srovnání s osobami bez.
Bez informací o komplikacích v raném životě lze předpovědět asi s 3% pravděpodobností riziko schizofrenie. Se znalostí výskytu komplikací v raném životě lze zvýšit spolehlivost předpovědí na 15% . Při stanovení rizika hraje hlavní roli závažnost komplikací, nikoliv jejich frekvence.

Byla také provedena analýza RNA placentární tkáně, jak z normálních, tak komplikacemi zatížených gravidit. Geny, které interaktují s ELC mají vyšší expresi v placentách z gravidit s komplikacemi, než v těch bez komplikací.

Také porovnávali expresi placentální vzorků od mužských a ženských potomků. Geny spojené se schizofrenií, které se častěji vyskytují u komplikovaných těhotenství jsou významně více exprimovány u mužských než ženských potomků.

Také zjistili, že čím více jsou exprimovány geny schizofrenie v placentě, tím více je zesílena imunní odpověď. 

Dosud se předpokládalo, že geny odpovědné za schizofrenii jsou v mozku. Tato studie potvrdila, že je to placenta, ve které se exprese genů podílí na riziku schizofrenie. Dosud se vědělo, že podvýživa a infekce v těhotenství mohou zvyšovat riziko schizofrenie a že se dají nalézt diskrétní vývojové změny u lidí ještě dříve, než se u nich schizofrenie prokáže. Na základě této studie lze říci, že pokud placenta nefunguje optimálně, může to přispívat k zvýšení rizika vzniku schizofrenie v pozdějším životě.

Zdroj:

Convergence of placenta biology and genetic risk for schizophrenia
Gianluca Ursini, Giovanna Punzi, Qiang Chen, Stefano Marenco, Joshua F. Robinson, Annamaria Porcelli, Emily G. Hamilton, Marina Mitjans, Giancarlo Maddalena, Martin Begemann, Jan Seidel, Hidenaga Yanamori, Andrew E. Jaffe, Karen F. Berman, Michael F. Egan, Richard E. Straub, Carlo Colantuoni, Giuseppe Blasi, Ryota Hashimoto, Dan Rujescu, Hannelore Ehrenreich, Alessandro Bertolino & Daniel R. Weinberger
Nature Medicine (2018) doi:10.1038/s41591-018-0021-y

-gyns-

Další zprávy
"Schizofrenie a placenta" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2018. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.