Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Cholin v těhotenství
  Gynekologická prevence
  Atestační zkoušky 2021
  Intrahepatální cholestáza
  Screening preeklampsie
  Řešení endometrální ca 2021
  Progesterone and progestins
  Syfilis 2020 na vzestupu
  AIDS a Syfilis v ČR 2020
  Mamografický screening

další zprávy ...
 Akční nabídka

Magnézium v porodnictví a gynekologii - 2. přepracované a rozšířené vydání
Cena: 100 ,- Kč
 Aktuální akce
21. česko-slovenská konference Fetální medicíny s mezinárodní účastí
14.05.2021
Homolka, Kongresové centrum

Prenatální diagnostika invazivní a neinvazivní diagnostika, Malformace plodu, Předčasný porod, Léčba plodu, Péče o novorozence, Genetická péče o těhotnou     Přihlášky a program klikni zde ...


Čechova ultrazvuková konference
16.09.2021-18.09.2021
Olomouc, Clarion Kongres Hotel

Celostátní konference s mezinárodní účastí Ultrazvuková a zobrazovací diagnostika v gynekologii a porodnictví Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová, Michal Zikán, Filip Fruhauf, František ...

 Inzeráty
  Ultrazvukový přístroj

další inzeráty ...
 20.výroční konference ISUOG 2020 (www.isuog.org)
se koná v Glasgově
bude kompletně online
bude částečně online
letos nebude


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 193 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Screening ca děl. hrdla nově               28.2.2021

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb k indikaci a vykazování screeningových HPV testů.

Screening karcinomu děložního hrdla od roku 2021

Záměrem screeningu karcinomu děložního hrdla je nabídnout ženám v České republice kvalifikovaná preventivní vyšetření děložního hrdla a zvýšit tak včasnost záchytu zhoubných nádorů děložního hrdla a prekancerózních stavů, a tím snížit úmrtnost na rakovinu děložního hrdla.

Na intervalu gynekologických preventivních vyšetření a odběrů screeningové cytologie se nic nemění – žena má na tuto prevenci chodit vždy 1x ročně.

Podle § 7 aktuálního znění vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, má každá žena od 15 let věku nárok na každoroční gynekologickou preventivní prohlídku, jejíž součástí je i screening karcinomu děložního hrdla ve formě odběru materiálu z děložního čípku k cytologickému, případně bakteriologickému nebo virologickému vyšetření. Za účelem záchytu většího počtu případů je celosvětově doporučováno rozšíření screeningových metod o HPV test prováděný v konkrétních věkových skupinách, který zvyšuje významnou měrou citlivost a bezpečnost screeningu karcinomu děložního hrdla.

Vyšetření HPV indikuje registrující poskytovatel v odbornosti gynekologie a porodnictví v rámci preventivní prohlídky. Doposud bylo vyšetření HPV prováděno pouze v případech, kdy měla žena sporný cytologický nález; péče byla vykazována výkonem 95201 – Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru.

Od 1. 1. 2021 je screeningový HPV test hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem ženám v 35. a ve 45. roce života jako vysoce senzitivní test při negativním cytologickém screeningu, a to v rámci preventivní gynekologické prohlídky. Za splnění věkové hranice pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění se považuje doba od dosažení 35., resp. 45. roku věku plus 364 dní, tedy až do dne předcházejícího jejich 36., resp. 46. narozeninám. V případě sporné cytologie se i ve věku 35/45 + 354 dnů nadále vykazuje a hradí výkon 95201 – Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru.

Screeningové vyšetření HPV je indikováno v rámci prevence cervikálního karcinomu u definované skupiny žen a odběr vzorku je prováděn při standardní gynekologické preventivní prohlídce současně se stěrem na screeningové cytologické vyšetření. Registrující gynekolog vyplňuje žádanky na tyto výkony separátně, a to z důvodu možnosti odlišné doby trvání laboratorního zpracování (výsledek screeningové cytologie může registrující gynekolog z laboratoře obdržet dříve), ev. pro případy, kdy cervikovaginální cytologii provádí laboratoř, která není oprávněna provádět screeningové HPV testy.

Registrující ambulantní gynekolog má odběr biologického materiálu pro laboratorní vyšetření uhrazen v rámci úhrady za preventivní prohlídku (výkon 63050). 

Výjimečně, a to pouze v letošním roce, tedy v roce 2021, může nastat situace, že pojištěnka byla na preventivní gynekologické prohlídce v roce 2020 (s negativním cytologickým nálezem z děložního hrdla), ale dosáhne věkového limitu pro možnost provedení screeningového HPV testu dříve, než má nárok na preventivní prohlídku v roce 2021. V tomto specifickém případě lze screeningové HPV vyšetření realizovat mimo preventivní prohlídku a pro stěr na screeeningové HPV vyšetření lze výjimečně vykázat výkon 63532 – Odběr materiálu z pochvy, čípku a hrdla děložního; v ostatních případech je odběr pro HPV test součástí preventivní gynekologické prohlídky.

V souvislosti s rozšířením screeningu karcinomu děložního hrdla o HPV test prováděný v konkrétních věkových skupinách žen zavedlo Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou č. 563/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (tzv. seznam zdravotních výkonů), dva nové zdravotní výkony, které jsou určeny pro laboratoř klinické cytologie: 95202 – Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru – negativní nález 95203 – Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru – pozitivní nález  Výkony HPV testů provádějí a vykazují výhradně oprávněné laboratoře. VZP tyto výkony nasmlouvá vybraným poskytovatelům se smluvní odborností 820 (laboratoř provádějící screening karcinomu děložního hrdla), kteří mají oprávnění MZ ČR k provádění screeningu karcinomu děložního hrdla, mají již nasmlouvaný stávající výkon 95201 – Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru a provádějí více než 50 000 vyšetření gynekologických screeningových cytologických vyšetření ročně. Poskytovatelům gynekologické péče nejsou výše uvedené výkony nasmlouvány.


Výše uvedená pravidla vycházejí z úpravy dokumentu „Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR“, který je aktuálně součástí Věstníku MZ ČR 7/2007. Na této úpravě se společně dohodli zástupci odborné společnosti a zástupci zdravotních pojišťoven. Upravený dokument předložili MZ ČR ke zveřejnění ve Věstníku MZ ČR. Součástí dohody je i skutečnost, že zdravotní pojišťovny budou dle upraveného dokumentu postupovat již od 1. 1. 2021.

 

zdroj: VZP

Další zprávy
"Screening ca děl. hrdla nově" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2020. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.