Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Cholin v těhotenství
  Gynekologická prevence
  Atestační zkoušky 2021
  Intrahepatální cholestáza
  Screening preeklampsie
  Řešení endometrální ca 2021
  Progesterone and progestins
  Syfilis 2020 na vzestupu
  AIDS a Syfilis v ČR 2020
  Mamografický screening

další zprávy ...
 Akční nabídka

Retraktor - boční vaginální nevodivý
Cena: 1210 ,- Kč
 Aktuální akce
21. česko-slovenská konference Fetální medicíny s mezinárodní účastí
14.05.2021
Homolka, Kongresové centrum

Prenatální diagnostika invazivní a neinvazivní diagnostika, Malformace plodu, Předčasný porod, Léčba plodu, Péče o novorozence, Genetická péče o těhotnou     Přihlášky a program klikni zde ...


Čechova ultrazvuková konference
16.09.2021-18.09.2021
Olomouc, Clarion Kongres Hotel

Celostátní konference s mezinárodní účastí Ultrazvuková a zobrazovací diagnostika v gynekologii a porodnictví Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová, Michal Zikán, Filip Fruhauf, František ...

 Inzeráty
  Ultrazvukový přístroj

další inzeráty ...
 20.výroční konference ISUOG 2020 (www.isuog.org)
se koná v Glasgově
bude kompletně online
bude částečně online
letos nebude


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 193 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 AIDS a Syfilis v ČR 2020               28.2.2021

Trendy vývoje a výskyt HIV/AIDS v ČR v roce 2020

Skrínink gravidních žen nově zachytil 6 HIV pozitivních žen, z nichž 3 byly rezidentky. HIV pozitivním matkám se v roce 2020 narodilo 16 dětí, z toho v 11 případech matky při otěhotnění věděly o své HIV pozitivitě, u 5 byla HIV pozitivita zjištěna až při skríninku v průběhu těhotenství. Mezi matkami bylo 8 residentek.

Česká republika zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci světa i Evropy jak z pohledu relativního počtu nových případů, který se pohybuje kolem 2 případů na 100 000 obyvatel, tak z pohledu kumulativního počtu HIV infekcí (3841) zaznamenaných za celé období sledování od roku 1985. Je tomu tak i přesto, že v období let 2003 až 2016 došlo k dlouhodobému nárůstu nově zjištěných případů z úrovně kolem 50 až na maximum 286 případů.

V letech 2017 a 2018 byl pozorován výrazný pokles nově zjištěných případů. V roce 2019 pokles dále nepokračoval a bylo zjištěno 222 případů. V roce 2020 bylo v ČR zachyceno 251 nových případů infekce HIV, což je zhruba na úrovni roku 2017. V relativním vyjádření činí tento výskyt 2,35 případu na 100 000 obyvatel.

Nárůst počtu nově zachycených případů v roce 2020 oproti roku 2019 je patrně ovlivněn probíhající koronavirovou epidemií. Mezi případy roku 2020 je v porovnání s předchozími roky dvojnásobně vyšší počet osob (69), které již o své HIV pozitivitě věděly. Zčásti jde o rezidenty, kteří nejspíše vyhledali zdravotnické zařízení kvůli omezení přeshraničního pohybu a potřebě získání léků, které si za běžné situace zajišťovali mimo území ČR.

Uvedené skutečnosti stěžují posouzení skutečných trendů vývoje HIV v ČR. Mezi nově diagnostikovanými je 203 mužů a 48 žen. V posledních dvou letech byl pozorován nárůst počtu nově diagnostikovaných žen na hodnoty výrazně vyšší oproti dlouhodobému průměru let 2009-18, který činil 22 žen. Průměrný věk nově diagnostikovaných mužů byl 37,2 roku a žen 38,4 roku. Věkové rozpětí bylo od 18 do 67 let u mužů a od 17 do 59 let u žen.

Při zjištění infekce HIV bylo 171 (68,1 %) infikovaných v asymptomatickém stadiu, 22 (8,8 %) ve stadiu akutní infekce a pozdní záchyty představuje 20 (8,0 %) nemocných ve stadiu symptomatickém non-AIDS a zejména 38 (15,1 %) s onemocněním AIDS.

Necelá polovina nových případů uvádí obvyklé bydliště v Praze (38,2 %) či v jejím okolí ve Středočeském kraji (8,8 %), nicméně zastoupení Prahy a Středočeského kraje v posledních čtyřech letech setrvale mírně klesá. V Jihomoravském kraji bylo zachyceno 15,5 % nových případů.

Při relativním vyjádření zohledňujícím počet obyvatel  dlouhodobě jednoznačně dominuje Praha (7,2 případu na 100 000 obyvatel v roce 2020), s odstupem následují kraje Karlovarský (3,7), Jihomoravský (3,3) a Liberecký (2,7). Nejnižší výskyt zaznamenaly kraje
Vysočina (0,2) a Zlínský (0,3).

Z 251 nových případů HIV infekce v roce 2020 bylo 109 rezidentů (43,4 %) pocházejících zejména z Ukrajiny (44), Slovenska (7), Ruska (6), Brazílie (5), Vietnamu (5) a v menších počtech z dalších 27 evropských i mimoevropských zemí. Počet i podíl rezidentů je nejvyšší
v historii. Podíl HIV pozitivních residentů z celkového počtu cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR je násobně vyšší než podíl HIV pozitivních mezi občany ČR. Rezidenti proto představují skupinu s výrazným rizikem.

Infekce HIV se v ČR stále přenáší především sexuální cestou (88,8 % případů v roce 2020), přičemž 142 (56,6 %) nových případů bylo zjištěno u mužů majících sex s muži. Z nich 1 byl rovněž injekčním uživatelem drog, ale sexuální přenos se u nich jeví jako pravděpodobnější. Přenos mezi muži majícími sex s muži je dlouhodobě dominantním rysem výskytu HIV infekce v ČR, nicméně v posledních čtyřech letech došlo k jeho výraznému snížení v porovnání s nejvyššími výskyty v letech 2015 a 2016, v nichž bylo v této kategorii zjištěno 211 a 213 případů.

K heterosexuálnímu přenosu infekce došlo u 81 osob (38 mužů a 43 žen) zachycených v roce 2020, což je výrazně více, než průměrná úroveň předchozích pěti let, která je 54 osob. Podíl heterosexuálně přenesených infekcí činil 32,3 %. Podíl přenosu prostřednictvím injekčního užívání drog byl zaznamenán u 14 případů (5,6 %), což je poněkud více než v předchozích letech. Jeden případ nozokomiálního přenosu (0,4 %) se týká cizince s dlouhodobým pobytem, k jehož nákaze došlo mimo území ČR. U 13 (5,2 %) infikovaných zůstal způsob přenosu zatím neobjasněn.
Při povinném skríninku dárců krve nebo plazmy bylo v roce 2020 zjištěno 6 případů infekce HIV. 

Bylo zjištěno 42 nových případů onemocnění AIDS (21 u občanů ČR, 21 u residentů), z toho 38 (90,5 %) u pacientů s HIV pozitivitou prokázanou nově až v roce 2020.

Bylo zaznamenáno 18 úmrtí ve stadiu AIDS a 15 úmrtí nemocných s HIV z jiné příčiny.

Kromě dosud uvedených počtů bylo 17 nových případů HIV zjištěno u cizinců s krátkodobým pobytem v ČR, kteří pocházejí z Ukrajiny (7), Slovenska (2) a jednotlivě z dalších zemí.

Kumulativní data od roku 1985
V období od zahájení sledování infekcí HIV, tj. od 1.10.1985, do 31.12.2020 bylo v ČR celkově zjištěno 3841 případů HIV pozitivity u občanů ČR (2831) a rezidentů (1010), z toho bylo 3294 (85,8 %) mužů a 547 (14,2 %) žen. U 718 z nich (583 mužů, 135 žen) došlo k rozvinutí onemocnění AIDS. Z 3841 pacientů 501 (13,0 %) již zemřelo, přičemž 329 úmrtí bylo ve stadiu AIDS (45,8 % ze všech nemocných s AIDS) a 172 z jiné příčiny.

 

HIV 1985 - 2020 

HIV u těhotných 1990 - 2020

 

zdroj:SZU

 

Další zprávy
"AIDS a Syfilis v ČR 2020" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2020. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.