Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Placenta: padouch nebo oběť?
  Kulatý stůl - screening
  Národní dotační programy MZCR
  Technika císařského řezu 2021
  Webinář - opakované potrácení
  Adenoca endom-nové doporučení
  Zhoršení detekce vad v MSkraji
  Neurosonografie - webinář
  Perinatologické výsledky 2020
  Dětská gynekologie - vzdělání

další zprávy ...
 Akční nabídka

Retraktor - boční vaginální nevodivý
Cena: 1210 ,- Kč
 Aktuální akce
Čechova ultrazvuková konference
16.09.2021-18.09.2021
Olomouc, Clarion Kongres Hotel

Celostátní konference s mezinárodní účastí Ultrazvuková a zobrazovací diagnostika v gynekologii a porodnictví Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová, Michal Zikán, Filip Fruhauf, František ...


Seminář ENTOG 2021
25.09.2021
Kouty, Ledeč nad Sázavou

Každoroční seminář ENTOG CZ zaměřený na vzdělávání lékařů v předatestační přípravě v oboru Gynekologie a porodnictví. Téma letošního semináře: Onkogynekologie ...

 Inzeráty
  Ultrazvuk

další inzeráty ...
 20.výroční konference ISUOG 2020 (www.isuog.org)
se koná v Glasgově
bude kompletně online
bude částečně online
letos nebude


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 204 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Dětská gynekologie - vzdělání               3.5.2021

Vzdělávací program nástavbového oboru GYNEKOLOGIE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru gynekologie dětí a dospívajících je získání zvláštní specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v problematice gynekologických poruch a onemocnění u dětí a dospívajících. Vzdělávací program nadstavbového oboru gynekologie dětí a dospívajících navazuje na vzdělávací program specializačního oboru gynekologie a porodnictví, který je kompatibilní s European postgraduate training programme EBCOG - PACT.

Podmínkou pro zařazení do nástavbového oboru gynekologie dětí a dospívajících je získání specializované způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví nebo dětské lékařství nebo pediatrie. Vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání v nástavbovém oboru probíhá jako celodenní průprava v zařízeních akreditovaných podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“) v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době a je odměňována. Vzdělávání v nástavbovém oboru může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba, přitom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby. Je-li příprava rozvolněná, celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. Vzdělávání v nástavbovém oboru probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb. Celková délka přípravy v oboru gynekologie dětí a dospívajících je v minimální délce 12 měsíců.

Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru získal zvláštní specializovanou způsobilost Absolvováním nástavbového oboru zdravotničtí pracovníci získávají zvláštní specializovanou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou způsobilost. Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie dětí a dospívajících je oprávněn k: - provozování samostatné ambulantní gynekologické péče o děti a dospívající v celém rozsahu oboru, - provádění jednoduchých operačních výkonů na zevních rodidlech (ošetření úrazů, operace synechií, operace jednoduchých stupňů gynatrézií), - provádění preventivních gynekologických prohlídek dětí a dorostu, - provádění konziliární činnosti pro jiné obory, - podílí se na výchově specialistů v oboru gynekologie dětí a dospívajících, - podílí se na výchově k plánovanému rodičovství a sexuální výchově dětí a dorostu, včetně antikoncepce pro mladistvé, - podílí se na indikaci a navrhování lázeňské léčby dětí a dorostu. Jako specialista v oboru gynekologie dětí a dospívajících poskytuje konziliární služby jiným lékařům a specialistům. Zvláštní specializovaná způsobilost v oboru gynekologie dětí a dospívajících neopravňuje k: - léčení zhoubných nádorů rodidel u dětí a dospívajících, - operační korekce závažných, komplikovaných a vzácně se vyskytujících vrozených vývojových vad rodidel.

Vzdělávání v nástavbovém oboru zajišťuje poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, které ministerstvo udělilo akreditaci (dále jen „akreditované zařízení). Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce a dále umožnění studia a pobytu v jiném akreditovaném zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném zařízení.

Kompletní znění Vzdělávací program nástavbového oboru GYNEKOLOGIE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

 

Zdroj MZCR

Další zprávy
"Dětská gynekologie - vzdělání" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2020. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.