Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Atestační zkoušky 2022
  Minimalizace rizika meningeomu
  Dostupnost zdravotní péče
  Pupečníková krev - přehled
  Čechova konference 2022
  Pokyny pro nakládání s odpady
  Falešné recenze na internetu
  Prenatální echokardiografie
  Zemřel MUDr. Alexandr Barták
  Drenáž placenty III.doba porod

další zprávy ...
 Akční nabídka

Nevodivé zrcadlo GRAVES - malé
Cena: 1210 ,- Kč
 Aktuální akce
22. Konference fetální medicíny
20.01.2023
Velká posluchárna FN Motol Praha

Prenatální diagnostika invazivní a neinvazivní diagnostika, Malformace plodu, Předčasný porod, Léčba plodu, Péče o novorozence, Genetická péče o těhotnou Přihlášky a program klikni zde ...


1. Apolinářská konference
24.03.2023-25.03.2023
Praha, Purkyňův ústav 1. LF UK

...

 Inzeráty
  Ultrazvuk
  Gynekologické vyšetrovacie kreslo

další inzeráty ...
 Těhotné po 2 císařských řezech doporučím porod
spontánní
SC ve 38+0 až 38+6 týdnu gravidity
SC ve 35+1 týdnu těhotenství
SC nejpozději ve 39+6


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 373 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
 
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Cervikální skríning a očkování               5.10.2021

Modelování strategií screeningu rakoviny děložního čípku s různou úrovní očkování proti lidskému papilomaviru

Autoři si položili otázku, jak se mění výsledky cervikálního screeningu lidského papilomaviru (HPV) v souvislosti s proočkováním populace proti HPV a jaké lze očekávat výsledky u různých typů screeningu. Zjistili, že v simulované populací žen starších 25 let bylo možné HPV screeningem zjistit více abnormálních buněk děložního čípku než tradičními přístupy založených na liquid based cytologii (LBC), ale za cenu zvýšeného počtu falešně pozitivních výsledků. Jak se však zvyšovala proočkovanost proti HPV, metody založené na detekci HPV vedly k menšímu počtu zbytečných kolposkopií než metody založené na LBC. Tato zjištění naznačují, že ideální způsob screeningu v konkrétní populaci by měl odpovídat stavu proočkovanosti proti HPV, aby účinnost screeningu měla co největší účinnost.

Screening rakoviny děložního čípku je život zachraňující intervence s řadou přístupů, včetně cytologie na tekuté bázi (LBC), molekulárního testování na infekci lidským papilomavirem (HPV) a kombinací prostřednictvím paralelního cotestingu nebo sekvenčního třídění. Maximalizace účinnosti screeningu při minimalizaci zbytečné léčby je zásadní, zvláště když HPV vakcinace postupně ovlivní interpretaci výsledků.

V modelové populaci 1000 žen starších 25 let s prevalencí HPV 2% byly postupy založené na detekci HPV infekce lepší než LBC a odhalily o 19% více skutečně pozitivních (citlivost testu HPV 89,9% [95% CI, 88,6% -91,1%]; citlivost testu LBC, 75,5% [95%CI, 66,6%-82,7%]). Zatímco cotesting signifikantně snížil falešnou negativitu, detekováním o 29% skutečně pozitivních než LBC samotná (19.5 [95%CI, 19.3-19.7] na 1000 screenovaných žen oproti 15.1 [95%CI, 13.3- 16.5] na 1000 screenovaných žen), bohužel nepřijatelně se zvýšily zbytečné kolposkopie o 94% (184.4 [95%CI, 181.8-188.0] falešných pozitivit na 1000 screenovaných žen oproti 95.1 [95%CI, 93.1-97.0] falešných pozitivit na 1000 screenovaných žen). Naproti tomu triáž pomocí reflexního screeningu podstatně snížila falešně pozitivní výsledky přibližně o faktor 10 (např. HPV s tříděním LBC, 9,6 [95% CI, 9,3-10. 0] na 1000 screenovaných žen). Během celoživotního screeningu, reflexní přístupy s vhodnými intervaly testů maximalizovaly terapeutickou účinnost; Jak se zvyšovala míra očkování proti HPV, screeningové přístupy založené na HPV vedly k menšímu počtu zbytečných kolposkopií než přístupy LBC (testování HPV, 80% pokrytí vakcínou: 44,1 [95% CI, 40–45,9] zbytečné kolposkopie; testování LBC, 80% pokrytí vakcínou: 96,9 [95% CI, 96,8-97,0] zbytečných kolposkopií).

Přestože screening zachraňuje životy, nadměrné testování nebo způsoby nevhodné pro cílovou populaci mohou způsobit i škody, včetně zbytečných operačních intervencí.

Dopad screeningových programů rakoviny děložního čípku na konvenční cytologii byl dramatický. Ačkoli je primárně omezen na spinocelulární karcinom u žen starších 25 let, odhadovaný 80% pokles úmrtnosti spojený s vysoce kvalitními národními screeningovými programy ilustruje jeho účinek. Vývoj screeningu rakoviny děložního čípku pomocí průkazu lidského papilomaviru (HPV) je důležitým krokem vpřed. Testování DNA HPV má jako screeningový nástroj vynikající sensitivitu při detekci cervikální intraepiteliální neoplázie (CIN) 2 a 3 stupně. Méně se zdůrazňuje vliv prevalence infekce HPV na výsledky screeningových programů, včetně toho, že suboptimální implementace primárního screeningu HPV může vést k zbytečným indikacím expertních kolposkopií. Vzhledem k tomu, že národní programy přecházejí na testování HPV, vyžaduje to osvětu a informování o výhodách a limitacích cervikálního screeningu.

Při screeningu děložního čípku se pochopitelně obáváme především falešně negativních výsledků a je klíčové určit, jaká je v rámci screeningových programů ještě přijatelná míra falešné negativity. Zatímco HPV testování je citlivější než liquid base cytologie (LBC), nižší specificita a možnost zvýšeného výskytu falešně pozitivních výsledků může vést v důsledku ke zbytečným intervencím.

Zvažování budoucnosti screeningu je zásadní, protože očkování proti HPV již celosvětově snižuje prevalenci CIN. I když očkování proti HPV začalo poměrně nedávno, efekty jsou dramatické; nedávná studie ve skotské kohortě zjistila 88% snížení počtu onemocnění děložního čípku v důsledku očkování a modelové studie naznačují, že Austrálie by díky svému očkovacímu programu mohla v příštích desetiletích prakticky eliminovat rakovinu děložního čípku. Jak se prevalence HPV infekce cervixu snižuje, podíl pozitivních výsledků, které budou falešně pozitivní, se bude zvyšovat ve srovnání se skutečnými pozitivitami, což se projevuje zejména u mladších žen. Důsledky očkování musí být rovněž zváženy pro jakoukoli životaschopnou screeningovou modalitu, mají vliv na interpretaci výsledků a klinický management.

Cervikální screening je život zachraňující, ale přínosy a rizika různých přístupů musí být pečlivě vyváženy, aby byla zajištěna maximální účinnost a snížen potenciál zbytečné léčby. Jak bude očkování proti HPV stále rozšířenější, ovlivní to interpretaci výsledků a kvantifikaci tohoto vlivu je nutné spočítat . Autoři simulovali výsledky různých screeningových modalit, modelování podílu případů CIN stupně 2 a 3 zjištěných a nezachycených různými strategiemi. Rovněž autoři zkoumali počet falešně pozitivních a falešně negativních výsledků, kvantifikovali pravděpodobné zbytečné indikace kolposkopie a rizika zbytečných intervencí. Autoři zkoumali souvislost očkování proti HPV s účinností současných a budoucích způsobů screeningu a kvantifikovali, jak by to mohlo ovlivnit interpretaci screeningových výsledků.

 

Zdroj:David Robert Grimes, PhD; Edward MA Corry, MD; Talía Malagón, PhD; a kol, JAMA Netw Open. 2021; 4 (6): e2115321. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.15321

Další zprávy
"Cervikální skríning a očkování" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2020. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.