Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Konec rakoviny děl.hrdla?
  Sirup proti kašli zabíjel
  Valproát u mužů - SUKL
  Master (MSc) Programme London
  Přednášky z konference nahrány
  Prof Doležal přednáška 95 let
  Nová porodnice Mělník
  Dělení tablet - dělicí rýha
  Energetic.nápoje a těhotenství
  VEOZAH - konec návalum horka

další zprávy ...

Vstup do uzavřené skupiny gynekologů Gynstart
 Partneři:
 
 
 Akční nabídka

Retraktor - boční vaginální nevodivý
Cena: 1210 ,- Kč
 Aktuální akce
6th Central - Eastern European congress on cell free DNA and medical practice
07.03.2024-08.03.2024
Olomouc, Clarion Congress Hotel

...


2. apolinářská konference 2024 Gynekologie a perinatologie v roce 2024
22.03.2024-23.03.2024
Praha, posluchárna CVUT Fakulta strojní, Technická 1902/4

Program klikni zde ...

 Inzeráty

další inzeráty ...
 Abnormální nidaci plodového vejce v jizvě po císařském řezu lze nejlépe diagnostikovat:
sériovým stanovením hladin hCG v krvi
vaginálním UZ vyšetřením mezi 6-7 týdnem gravidity
MRI malé pánve s kontrastní látkou
vaginálním UZ vyšetřením ve 12-13+6 týdnu gravidit


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 196 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Porodní asistence-náplň studia               28.5.2022
Název studijního programu: Porodní asistence, bakalářský studijní program

Standardní doba studia: nejméně 3 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 1 800 hodin . Za praktické vyučování se s odkazem na ustanovení § 5 odst. 5 vyhlášky č. 39/2005 Sb.3 pro účely tohoto kvalifikačního standardu považuje ta část výuky, která probíhá pod přímým vedením zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Je realizována ve zdravotnických zařízeních. Dále může také probíhat ve vlastním sociálním prostředí žen a jejich rodin. 1Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 2Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Forma studia: v bakalářském studijním programu: prezenční, kombinovaná.

I. Cíle studijního programu

Cíle týkající se vzdělání a získání profesní kvalifikace k poskytování přímé péče orientované na individuální potřeby žen, novorozenců, rodin a komunit zejména ve zdraví, ale i v nemoci založené na důkazech (Evidence Based Practice a Evidence Based Midwifery, dále jen EBP a EBM).
Cíle směřující k získání znalosti právních předpisů v oblasti poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče v České republice a se zaměřením např. na právo ženy zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají jejím zdravotním potřebám, pokud právní předpisy nestanoví jinak.
Cíle vedoucí k získání profesní kvalifikace zdravotnického pracovníka opravňující k výkonu zdravotnického povolání.
Cíle vedoucí k dosažení vzdělání ve zdravotnickém oboru jako základní předpoklad k celoživotnímu profesnímu vzdělávání.

II. Cíle studia

1. Cíle týkající se přímého vztahu ke klientce
1.1 Absolvent/ka je schopen/a na základě vědomostí a dovedností z porodní asistence, odborné praxe, základních vědních oborů a společenských věd rozpoznat holistické potřeby ženy v období zdraví, fyziologického těhotenství, fyziologického porodu, šestinedělí i biopsychosociální potřeby vzniklé ve všech obdobích života ženy, dále potřeby fyziologického novorozence.
1.2 Absolvent/ka zná zdravý vývoj jedince a faktory, které jej ovlivňují.
1.3 Absolvent/ka dokáže kvalifikovaně poskytnout první pomoc.
1.4 Absolvent/ka je schopen/a použít diagnostické postupy a techniky v péči o fyziologicky těhotnou ženu.
1.5 Absolvent/ka umí vést samostatně fyziologický porod, sledovat a vyhodnotit stav plodu v děloze a poskytnout profesionální péči a podporu ženě během porodu.
1.6 Absolvent/ka umí samostatně poskytnout profesionální zdravotní péči a podporu ženě i novorozenci po fyziologickém porodu a v šestinedělí. (3§ 44, odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 4§ 6 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů)
1.7 Absolvent/ka umí reagovat na zjištěné somatické, psychické, sociální, behaviorální, kognitivní i duchovní problémy klientky.
1.8 Absolvent/ka dokáže rozpoznat projevy a příznaky, které signalizují odchylky od fyziologického průběhu reprodukčního procesu v organismu ženy, zdravého vývoje jedince a příznaky nemoci.
1.9 Absolvent/ka zná modely výchovy k reprodukčnímu zdraví, sexuální výchovy a plánovaného rodičovství.
1.10 Absolvent/ka zná fáze procesu poskytování péče v porodní asistenci a umí je využívat v klinické praxi, v komunitním prostředí. 1.11 Absolvent/ka má vědomosti, dovednosti a morální postoje potřebné k realizaci jednotlivých činností a intervencí v porodní asistenci.

2. Cíle týkající se profesního vývoje porodní asistentky

2.1 Absolvent/ka dodržuje etické a mravní požadavky profesní činnosti porodní asistentky.
2.2 Absolvent/ka uplatňuje empatický profesionální přístup ke klientkám a jejich rodinám.
2.3 Absolvent/ka je schopen/a používat všechny druhy a formy účinné komunikace.
2.5 Absolvent/ka zná strukturu zdravotní péče o ženu a novorozence.
2.6 Absolvent/ka je schopen/a pozitivní sebereflexe a seberealizace.
2.7 Absolvent/ka ovládá adaptační i relaxační techniky a základy psychoterapie v kontextu zdravotní péče.

3. Cíle týkající se profesní činnosti porodní asistentky v systému zdravotní péče

3.1 Absolvent/ka je schopen/a samostatného kvalifikovaného rozhodování v péči o zdraví, prevenci onemocnění, v péči o těhotnou ženu, rodičku, šestinedělku a novorozence a v péči o ženy.
3.2 Absolvent/ka je schopen/a obhájit svá rozhodnutí a nést za ně odpovědnost.
3.3 Absolvent/ka zná práva pacientů, matek a dětí, své kompetence i kompetence celého zdravotnického týmu. Pracuje dle zásad týmové spolupráce.
3.4 Absolvent/ka zná zdravotní a sociální politiku státu a hlavní rysy současných a vývojových trendů zdravotní péče.
3.5 Absolvent/ka umí posoudit sociální prostředí, poskytnout kvalifikovanou radu při řešení obtížných životních situací.
3.6 Absolvent/ka je schopen/a provádět jednotlivé typy prevence oblasti porodní asistence.
3.7 Absolvent/ka je schopen/a provádět výzkumnou činnost v oblasti porodní asistence (nebo se na ní podílet) a je schopen/a aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své činnosti.

zdroj MZCR Kvalifikační standard porodní astistentka
Další zprávy
"Porodní asistence-náplň studia" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2020. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.