Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Lipidom- klíč k onemocnění
  Náklady VZP v roce 2022
  Problémy porodní péče v UK
  Testosteron u sportovkyň
  Ca ovaria-role makrofagů
  Kyselina listová potvrzena
  Mobilní app a rakovina prsu
  HydePark civilizace ohlédnutí
  Chytré hodiny v klinice
  HRT a demence u žen

další zprávy ...

Vstup do uzavřené skupiny gynekologů Gynstart
 Akční nabídka

Retraktor - boční vaginální nevodivý
Cena: 1210 ,- Kč
 Aktuální akce
XXXI. konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP se zahraniční účastí
20.10.2023-21.10.2023
Olomouc, Clarion Congress Hotel

...


III. mezioborová konference "Sexuologie, Rehabilitace a Reprodukční medicína"
03.11.2023-04.11.2023
Mikulov, hotel Galant

...

 Inzeráty

další inzeráty ...
 Abnormální nidaci plodového vejce v jizvě po císařském řezu lze nejlépe diagnostikovat:
sériovým stanovením hladin hCG v krvi
vaginálním UZ vyšetřením mezi 6-7 týdnem gravidity
MRI malé pánve s kontrastní látkou
vaginálním UZ vyšetřením ve 12-13+6 týdnu gravidit


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 19 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
 
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Pokyny pro nakládání s odpady               2.9.2022

Povinnost zpracovat pokyny o nakládání s odpady ze zdravotní péče vstupuje v platnost dne 31.12.2022


Zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech uložil právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které jsou původcem odpadu ze zdravotní péče, povinnost zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká, přičemž tuto povinnost jsou zdravotnická zařízení povinna splnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy nejpozději do 31.12.2022.

Pokyny pro nakládání s odpady mají být součástí provozního řádu zařízení zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví (návrh i změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle ust. § 15 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Pro úplnost je nutno uvést, že změnou provozního řádu se rozumí i jeho jakýkoli dodatek. Z tohoto důvodu je možno dokument se zpracovanými pokyny pro nakládání s odpady předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (příslušné krajské hygienické stanici) ke schválení formou dodatku a není potřeba předkládat celý provozní řád. Tento postup se dle vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví vztahuje na provozní řády, které byly schváleny v nedávné době. Bližší informace poskytne příslušná krajská hygienická stanice, do jehož území působnosti zdravotnické zařízení spadá.


K výše uvedenému odkazujeme na přílohu č. 48 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, která stanoví Náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče. 


Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení a jim podobných zařízení musí obsahovat postupy pro nakládání s odpady s důrazem na řízení rizik, a to pro celé zdravotnické zařízení i pro jeho jednotlivá pracoviště. To znamená zejména pokyny pro správné provádění odděleného soustřeďování odpadů a jejich zabezpečení od místa jejich vzniku až po jejich předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady.
  1. Pokyny pro nakládání s odpady z veterinární péče musí obsahovat jednotlivé postupy pro nakládání s odpady s důrazem na řízení rizik, a to pro celé zařízení k poskytování veterinární léčebné a diagnostické činnosti i pro jeho jednotlivá pracoviště. To znamená zejména pokyny pro správné provádění odděleného soustřeďování odpadů a jejich zabezpečení od místa jejich vzniku až po jejich předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady.
  2. Rozsah pokynů závisí na velikosti zdravotnického nebo veterinárního zařízení, rozsahu poskytování zdravotní nebo veterinární péče a množství produkovaného odpadu.
  3. Pokyny obsahují alespoň:
a) identifikační údaje původce odpadů; alespoň adresa, telefonické číslo, jméno a příjmení osoby jednající za původce odpadu, identifikační číslo,
b) adresu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a adresu příslušného krajského úřadu,
c) významná telefonní čísla, například Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, ČIŽP, orgány ochrany veřejného zdraví, ústavní hygienik,
d) seznam odpadů (katalogové číslo, název a kategorie), pro které je pokyn určen, a podrobnější specifikace těchto odpadů,
e) organizační zajištění nakládání s odpady, osoby zodpovědné za nakládání s odpady včetně telefonního čísla,
f) způsob soustřeďování odpadů v místě jejich vzniku, místa určená pro soustřeďování odpadů a pokyny pro soustřeďování odpadů v areálu původce,
g) způsob nakládání s tekutými odpady,
h) značení obalů, nádob a kontejnerů,
k) pokyny pro přesun odpadů v rámci areálu původce mezi soustřeďovacími místy,
l) opatření pro případ havárie, například postup při rozsypání, rozlití či úniku odpadů,
m) podmínky pro dekontaminaci odpadů,
n) název, adresa a IČZ zařízení, do které jsou odpady předávány a identifikační údaje provozovatele tohoto zařízení,
o) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odpady, alespoň pracovní pomůcky, první pomoc při poranění,
p) způsob školení zaměstnanců,
q) identifikační listy nebezpečných odpadů,
r) grafické symboly nebezpečných vlastností odpadů.
 

Uvedené přechodné období se vztahuje i na případy, kdy je zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta. V těchto případech je poskytovatel zdravotních služeb povinen písemně poučit pacienta o způsobu nakládání s odpadem ze zdravotní péče a o jeho bezpečném uložení tak, aby nedošlo k ohrožení jeho zdraví, veřejného zdraví a poškození životního prostředí, a pacient je povinen s odpadem naložit v souladu s tímto poučením. O poučení učiní poskytovatel zdravotních služeb záznam do zdravotnické dokumentace. Tento záznam podepíše zdravotnický pracovník, který ho provedl, a pacient nebo osoba, která o pacienta pečuje. Původcem odpadu ze zdravotní péče v případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta je poskytovatel zdravotních služeb.


V této souvislosti Česká lékařská komora jménem prezidenta MUDr. Milana Kubka vznesla k příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví dotaz, zda se tato povinnost vztahuje i na zdravotnická zařízení, která mají letitě „odpadové hospodářství“ zajištěno pomocí externích kvalifikovaných firem, zpravidla v rámci nájmu nebytových prostor – ordinace, přičemž tyto služby pro jednotlivé ordinace zajišťuje pronajímatel (např. poliklinika). O případném stanovisku správního orgánu bude ČLK informovat prostřednictvím webu komory (www.lkcr.cz), e-mailu a také v následujících číslech časopisu Tempus Medicroum.


Mgr. Daniel Valášek, MBA
právní kancelář ČLK

Další zprávy
"Pokyny pro nakládání s odpady" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2020. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.