Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Konec rakoviny děl.hrdla?
  Sirup proti kašli zabíjel
  Valproát u mužů - SUKL
  Master (MSc) Programme London
  Přednášky z konference nahrány
  Prof Doležal přednáška 95 let
  Nová porodnice Mělník
  Dělení tablet - dělicí rýha
  Energetic.nápoje a těhotenství
  VEOZAH - konec návalum horka

další zprávy ...

Vstup do uzavřené skupiny gynekologů Gynstart
 Partneři:
 
 
 Akční nabídka

Nevodivé zrcadlo GRAVES - malé
Cena: 1210 ,- Kč
 Aktuální akce
6th Central - Eastern European congress on cell free DNA and medical practice
07.03.2024-08.03.2024
Olomouc, Clarion Congress Hotel

...


2. apolinářská konference 2024 Gynekologie a perinatologie v roce 2024
22.03.2024-23.03.2024
Praha, posluchárna CVUT Fakulta strojní, Technická 1902/4

Program klikni zde ...

 Inzeráty

další inzeráty ...
 Abnormální nidaci plodového vejce v jizvě po císařském řezu lze nejlépe diagnostikovat:
sériovým stanovením hladin hCG v krvi
vaginálním UZ vyšetřením mezi 6-7 týdnem gravidity
MRI malé pánve s kontrastní látkou
vaginálním UZ vyšetřením ve 12-13+6 týdnu gravidit


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 196 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Pupečníková krev - přehled               1.10.2022

Faktory ovlivňující sektor kmenových buněk z pupečníkové krve: současný stav léčebných možností. 

pro čtenáře www.gynstart.cz předkládáme překlad článku, který vyšel v roce 2018 v  časopise Stem Cells Translational Medicine a objektivním způsobem popisuje a analyzuje možnosti využití kmenových buněk z pupečníkové krve. Transplantace hematopoetických kmenových buněk je dnes běžnou praxí u život ohrožujících zhoubných i nezhoubných onemocnění krve a imunitního systému. Pupečníková krev (UCB - umbilical cord blood) je bohatá na hematopoetické kmenové buňky (HSC -hematopoetic stem cells) a je atraktivní alternativou k odběru hematopoetických kmenových buněk z kostní dřeně nebo buněk kostní dřeně  mobilizovaných do periferní krve. Jednou z výhodných vlastností pupečníkové krve je, že může být skladována pro budoucí použití, a proto poskytuje příhodné řešení pro pacienty, kteří naléhavě potřebují transplantaci. To vedlo k založení veřejně financovaných, ale i soukromých bank pupečníkové krve, což je patrné z rychlého rozvoje sektoru pupečníkové krve na počátku tohoto století. Přibližně od roku 2010 však uvolňování jednotek pupečníkové krve pro léčebné účely stagnovalo a později od roku 2013 do roku 2016 se začalo meziročně snižovat. Cílem autorů studie bylo prozkoumat faktory, které k těmto změnám přispívají. Mezi klíčové faktory ovlivňující využití pupečníkové krve patří vznik haploidentických transplantací hematopoetických kmenových buněk a rostoucí využívání pupečníkové krve pro regenerativní medicínu. Tuto dynamiku dále ovlivňují vysoké náklady spojené s transplantací pupečníkové krve, finanční náklady na fungování veřejných bank a aktivní soukromý sektor skladování pupečníkové krve. Lze předpokládat, že si tyto faktory budou vzájemně konkurovat, aby nakonec určily osud odvětví sběru a uchovávání pupečníkové krve. 

Úvod

Schopnost úspěšně transplantovat hematopoetické kmenové buňky (HSC) za účelem rekonstituce hematopoetického systému je jedním z hlavních pokroků v medicíně a v posledních letech se značně rozvinula [ 1 ]. Transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT- Hematopoietic Stem Cell Transplantation) se praktikuje u život ohrožujících zhoubných i nezhoubných onemocnění krve a imunitního systému [ 2 ]. Tyto buňky jsou získávány od samotného pacienta nebo dárce a jsou použity k autologní nebo alogenní transplantaci. Dárci pro alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk mohou být sourozenečtí dárci s odpovídající HLA (MSD- Matched-sibling Donor) nebo nepříbuzní dárci s odpovídající HLA (MUD- matched unrelated donor). Zatímco transplantace hematopoetických kmenových buněk od sourozence obecně poskytuje lepší a bezpečnější výsledky, pouze 30 % pacientů má sourozence odpovídajícího v HLA [2], což zvyšuje potřebu nepříbuzných dárců s odpovídající HLA (MUD). Se zřízením regionálních a mezinárodních registrů dárců je až 75 % kavkazských pacientů schopno najít genetickou shodu [ 3 , 4 ]. To však neplatí pro všechny pacienty, přičemž méně než 20 % pacientů z nebělošských skupin bylo úspěšných v nalezení shody HLA [ 5 ]. Kromě problémů, kterým čelíme při vytváření geneticky různorodého fondu dárců, jsou registry omezovány vysokou mírou úbytku dárců [ 6 ].

Ačkoliv byly hematopoetické kmenové buňky historicky sbírány přímo z kostní dřeně (BM), dnes se většinou odebírají z periferní krve po 4–5denním režimu s mobilizační látkou, jako je faktor stimulující kolonie granulocytů. Přestože je pupečníková krev (UCB) bohatým zdrojem hematopoetických kmenových buněk, je obvykle při narození nevyužita [7,8]. Hematopoetické kmenové buňky z pupečníkové krve nabízejí výhodu v tom, že vyžadují méně přísná kritéria shody HLA (6 lokusů místo 10, jako je tomu u hematopoetických kmenových buněk z kostní dřeně). Navíc možnost kryokonzervace poskytuje pacientům, kteří naléhavě potřebují transplantaci, efektivní řešení. Tyto faktory jsou výhodné zejména pro pacienty z nekavkazských etnických skupin [4,7,9,10] především proto, že nabízí přístup k celosvětovému inventáři, což zvyšuje pravděpodobnost nalezení shody. Bezpečnost a účinnost transplantace z pupečníkových hematopoetických kmenových buněk byla široce studována a stanovena pro děti i dospělé pro různé indikace. Ve srovnání s transplantace hematopoetických kmenových buněk odebraných z kostní dřeně nebo mobilizované do periferní krve má transplantace hematopoetických kmenových buněk z pupečníkové krve nižší riziko onemocnění graft-versus-host-disease (GVHD) i běžných a často fatální komplikací spojených s transplantací hematopoetických kmenových buněk [7], včetně větší ochrany před relapsem onemocnění v různých prostředích [11 – 13 ]. Primární nevýhodou použití pupečníkové krve je nízká výtěžnost hematopoetické kmenové buňky ve srovnání s buňkami získanými z kostní dřeně nebo s hematopoetickými kmenovými buňkami mobilizovanými z periferní krve. Použití suboptimální dávky hematopoetických kmenových buněk má za následek opožděné hematologické zotavení, vyšší míru selhání štěpu a riziko infekce [ 4 , 8 ]. To vede k prodloužení doby hospitalizace a následnému zvýšení nákladů na léčbu. K překonání tohoto problému se často používá dvojitá transplantace pupečníkové krve [14]. Kromě toho jsou v preklinických a klinických studiích zkoumány nové ex vivo manipulační strategie, které by rozšířily nebo zlepšily navádění Hematopoetické kmenové buňky odvozených z pupečníkové krve. Pro příklad mezi ně patří společná kultivace hematopoetické kmenové buňky odvozených od pupečníkové krve s mezenchymálními kmenovými buňkami nebo malými molekulami, jako je stemregenin-1, nikotinamid a ligand notch, zatímco pro zlepšení navádění se používají molekuly, jako je prostaglandin E-2, sitagliptin nebo fukosylace [15]. Finanční faktor je v kontextu alogenní transplantace pupečníkové krve zvláště relevantní, pokud uvážíme, že pořízení jedné jednotky pupečníkové krve může přesáhnout 35 000 USD. Náklady na dvojitou transplantaci jednotky pupečníkové krve a další manipulace proto mohou být neúměrně drahé. Nedávná licence pro jednotky pupečníkové krve ze strany FDA, tedy klasifikace produktu jako léku, je pro pacienty v USA další výzvou a faktorem zvyšujícím náklady [ 16 ]. Aby banky pupečníkové krve splnily kritéria testování a certifikovaly jimi zpracované jednotky, je potřeba, aby byla jejich výrobní zařízení akreditována.

Jedním z výhodných atributů pupečníkové krve je, že získané jednotky lze po sběru uložit pro budoucí použití [17]. Existují tři typy bank pupečníkové krve, a to veřejné, soukromé a hybridní (Tabulka 1). Veřejné banky uchovávají jednotky pupečníkové krve získané altruisticky od dárců, které jsou pak uvedeny v mezinárodních registrech a zpřístupněny všem potenciálním příjemcům, dokud nebude stanovena odpovídající shoda HLA. Naproti tomu soukromé banky, označované také jako rodinné banky, uchovávají pupečníkovou krev pro výhradní budoucí použití buď dárcem nebo příbuzným. Toto omezené použití se promítá do nízké míry aplikace těchto jednotek pupečníkové krve. Soukromé banky mají tendenci přeceňovat přínos privátního bankovnictví. Nepřesnosti v marketingové komunikaci spojují celkový potenciál kmenových buněk s autologní pupečníkovou krví navzdory skutečnosti, že indikace pro použití kmenových buněk z autologní pupečníkové krve jsou v současnosti omezené. Odvětví navíc řídí subjektivní (emocionální) faktory. A konečně, informovaný souhlas je často nedostatečný, protože tyto problémy neřeší [18]. Hybridní banky nabízejí kombinovaná řešení veřejného a soukromého úložiště pupečníkové krve. V prvním scénáři buď soukromá banka nabízí veřejný dar, nebo veřejná banka nabízí možnost soukromého skladování. Alternativní modely zahrnují následující: (a) 25 % soukromě uložených pupečníkových krví je darováno veřejnému systému v souladu s národní legislativou (turecký model); (b) pupečníková krev je uložena soukromě, ale pokud je nalezena nepříbuzná shoda, jednotka může být darována veřejnosti (španělský model); (c) vytěžené jednotky pupečníkové krve lze rozdělit na dvě části – jednu část pro výhradní soukromé použití a druhou pro veřejné použití (model Virgin); a (d) pupečníková krev je uchovávána pro soukromé použití a později je po souhlasu dárce uvolněna pro veřejnost [18 – 21]. Ať tak či onak, veřejná strana hybridních bank je obecně dotována příjmy z jejích soukromých aktivit.


Rozvoj léčebných indikací

V současnosti je UCB možné využít pro více než 80 indikací [ 9 , 22 , 23 ]. Rozsah těchto indikací byl nedávno rozšířen nad rámec tradičních aplikací transplantace hematopoetických kmenových buněk a dnes zahrnuje několik experimentálních strategií zaměřených na léčbu onemocnění, jako je dětská mozková obrna, diabetes 1. typu a autismus [ 17 , 24 , 25 ]. Provedli jsme historickou analýzu celosvětového používání jednotek pupečníkové krve, abychom popsali vznikající trendy a poskytli přehled faktorů formujících sektor pupečníkové krve.

Ke konci roku 2016 bylo veřejnými bankami uvolněno téměř 50 000 jednotek pupečníkové krve pro účely alogenní transplantace (WMDA). Počet jednotek uvolněných soukromými bankami není jasný, ale předpokládá se, že k dnešnímu dni bylo uvolněno přibližně 30krát méně jednotek než od veřejných bank [ 23 ]. Z historického hlediska začala transplantace hematopoetických kmenových buněk z pupečníkové krve nabírat na síle na přelomu 21. století. Léčilo se stále více lidí se zhoubnými i nezhoubnými hematologickými poruchami a používání pupečníkové krve, zejména v pediatrickém prostředí, začalo být pozitivně přijímáno. V souladu s tím byly celosvětově zakládány veřejné, soukromé a hybridní banky pupečníkové krve, aby vyhovovaly potřebám pacientů. Na svém vrcholu a během období od roku 2011 do roku 2013 držely veřejné banky inventář přesahující 700 000 jednotek pupečníkové krve a ročně uvolnily přibližně 4 100 jednotek pupečníkové krve pro alogenní účely (obr. 1). Soukromé banky naproti tomu nashromáždily téměř 4 miliony jednotek pupečníkové krve v zásobách, ale v průměru uvolnily pouze 130 jednotek pupečníkové krve ročně k léčbě [ 23 ]. Pokud jsou k dispozici údaje o počtu jednotek uvolněných hybridními bankami, je obtížné je interpretovat. Mnoho jednotek uvolněných pro soukromé nebo veřejné použití není u hybridního modelu specifikováno. Banky, které nabízejí hybridní bankovnictví, jsou navíc často klasifikovány jako veřejné nebo soukromé, a ne výhradně jako hybridní banky, což ztěžuje zjištění přesného počtu hybridních bank.

Od roku 2013 však emise jednotek pupečníkové krve meziročně klesaly, přičemž nejnovější údaje naznačují, že v roce 2016 bylo odesláno 3 274 jednotek. Kromě toho došlo k poklesu počtu jednotek pupečníkové krve, které jsou ročně ukládány, což má za následek plató v globálním inventáři jednotek pupečníkové krve. Důvody poklesu jsou z velké části připisovány pokroku v haploidentické transplantace hematopoetických kmenových buněk. V tomto přístupu se používají HSPC z BM nebo mobilizované z periferní krve od částečně HLA-shodného dárce. Dárci se musí s příjemcem shodovat pouze na 50 % a obvykle jsou to buď rodiče příjemce, sourozenci nebo blízcí příbuzní. Po transplantaci dostávají pacienti další chemoterapii zakotvenou ve vysokých dávkách cyklofosfamidu, aby se zvládlo riziko selhání štěpu a GVHD. Vzhledem k vysokým nákladům na pořízení jednotek pupečníkové krve spolu s omezenou dávkou buněk, lze snadněji získat přístup k rodinnému příslušníkovi pro haploidentickou transplantaci. Pokles transplantací hematopoetických kmenových buněk z pupečníkové krve je považován za nevyhnutelný důsledek tohoto postupu. Nárůst haploidentických transplantací hematopoetických kmenových buněk znamená snížení potřeby pupečníkové krve, což může následně ohrozit existenci bank pupečníkové krve. To platí zejména v případě veřejných bank, kde 90 % není schopno se finančně udržet pouze na základě prodeje jednotek pupečníkové krve [ 26 , 27 ].

Situace z pohledu soukromé banky pupečníkové krve je zdánlivě jiná. Ačkoli byla také ovlivněna vznikem haploidentické transplantace hematopoetických kmenových buněk, došlo k dramatickému posunu v uvolňování jednotek pupečníkové krve směrem k použití pro účely regenerativní medicíny (obr. 2). Na základě naší analýzy údajů zveřejněných 19 největšími soukromými bankami pupečníkové krve (Tabulka 2) bylo více než 65 % jednotek pupečníkové krve vydaných v posledních 5 letech vykazování (2011–2015) určeno k léčbě hematologických stavů. Ve veřejných bankách nebylo za podobné období uvolněno pro účely regenerativní medicíny více než 10 % jednotek pupečníkové krve (2010–2014) [ 28 – 33 ].

Přehled veřejných soukromých a hybridních bank pupečníkové krve

 

Veřejnost

Soukromé

Hybridní

Dárce/sbírka 

Altruističtí dárci 

Platící rodiny 

Platící rodiny 

Náklady spojené se sběrem a skladováním 

Náklady nese banka 

Náklady hrazené platící rodinou 

Náklady hrazené platícími rodinami (které dotují veřejné úložiště) 

Majitel jednotky pupečníkové krve 

Veřejná banka 

Platící rodina 

Jedna část ve vlastnictví platící rodiny; druhá část veřejnou stranou banky 

Příjemce 

Nepříbuzný pacient vyžadující transplantaci hematopoetických kmenových buněk 

Výhradně pro člena platící rodiny 

Jedna porce výhradně pro člena platící rodiny; druhá část pro nepříbuzného pacienta vyžadujícího transplantaci hematopoetických kmenových buněk 

Výhody 

Žádná finanční zátěž pro dárce

Všechny jednotky jsou dostupné nepříbuzným příjemcům prostřednictvím mezinárodních registrů

Uskladněny pouze vysoce kvalitní jednotky (povinné pro veřejné banky, aby dodržovaly přísné mezinárodní standardy)

Vyšší pravděpodobnost, že uskladněná jednotka bude uvolněna k ošetření, než jednotky uskladněné v soukromých bankách

 

Platící rodina má k jednotce přístup kdykoli 

Jedna část jednotek pupečníkové krve může být kdykoliv uvolněna platící rodině; druhá část zpřístupněna nespřízněným příjemcům prostřednictvím mezinárodních registrů

Zvýšil se veřejný inventář a činnost byla financována z příjmů ze soukromé strany banky

 

Nevýhody 

Po uložení nemá dárce volný přístup k jednotce pro sebe

Mnoho jednotek je vyřazeno, pokud nesplňují přísná kritéria skladování

Operace se spoléhají na grantové financování, vládní dotace a příjmy z uvolnění jednotek pupečníkové krve

 

Skladování jednotek pupečníkové krve je pro rodinu nákladné

Nízká pravděpodobnost, že rodina bude někdy potřebovat jednotku

Soukromě uložené jednotky nelze použít k léčbě všech nemocí běžně léčených transplantací hematopoetických kmenových buněk

Ne vždy je pro soukromé banky povinné dodržovat mezinárodní standardy

 

Nízká pravděpodobnost, že jednotka bude propuštěna k ošetření

Potenciální střet zájmů mezi soukromými a veřejnými aktivitami

 

Zkratky: HSCT, transplantace hematopoetických kmenových buněk; UCB, pupečníková krev.

Zdroje: [13 – 20].

 

Graf 1. Počet jednotek pupečníkové krve uložených (A) a uvolněných (B) ročně veřejnými bankami pro alogenní použití. Údaje získané z WMDA. Údaje před rokem 2000 nebyly zahrnuty.

 

Graf. 2 Jednotky uvolněné za rok podle kategorie léčby pro soukromé banky pupečníkové krve (UCB). Indikace pro transplantační nebo regenerační účely jsou uvedeny v tabulce 3 . Údaje jsou reprezentativní pro 19 uznávaných bank pupečníkové krve (tabulka 2). Údaje před rokem 2000 nebyly zahrnuty. Jednotky uvolněné z neznámých důvodů byly 1 (2005); 1 (2007); 1 (2009); 5 (2010); 15 (2011); 1 (2013) a 1 (2015), a nejsou zobrazeny v grafu.

 

Tabulka 2.

Seznam soukromých bank, ze kterých byly získány údaje, s odpovídajícími webovými stránkami

banka

webová stránka

Rodina BioVault 

http://biovaultfamily.com/about-us/our-experience/ 

Cells4Life 

http://cells4life.com/cells4life-difference/cells4lifes-cord-blood-releases/ 

Cord Blood Center Group 

http://www.cordbloodcenter.cz/o-nas/cord-blood-center/transplantaty-cbc-pomohly 

Registr CordBlood 

http://www.cordblood.com/how-its-used/advancing-stem-cell-therapies/regenerative-medicine 

Cordlife 

https://www.cordlife.com/sg/release-track-record 

CordVida 

http://www.cordvida.com.br/new/por-que-cordvida/amostras-utilizadas 

Criobaby 

http://www.criobaby.pt/tratamentos-com-celulas-esttaminais#casos-de-sucesso 

CryoCell International 

https://www.cryo-cell.com/cord-blood/banking-benefits/transplant-matrix 

CryoSave 

https://www.cryo-save.co.za/transplantations-uses-cryo-save/ 

Cryoviva 

http://www.cryoviva.in/success-stories/cryoviva-biotech-india-transplant-outcomes/ 

FamiCord 

http://www.nabassaite.lv/en/famicord-transplantations 

FamilyCord 

https://www.familycord.com/familycord-matrix-units-released-transplant/ 

HealthBaby 

http://www.healthbaby.hk/en-hk/advantages/why-healthbaby/the-most-successful-transplants 

HemaFund 

http://hemafund.com/en/o-gemafond/primenenie-pupovinnoj-krovi/ 

Insception Lifebank 

http://www.insception.com/our-transplants 

LifeCell 

http://www.lifecell.in/services/babycord/why-choose-Lifecell-stem-cell-banking#transplant-matrix 

New England Cord Blood Bank 

https://cordbloodbank.com/treatment-and-research/ 

Chytré buňky 

https://international.smartcellsbaby.com/our-transplants/ 

Viacord 

http://www.viacord.com/why-bank/benefits-of-cord-blood/index.aspx 

Vita 34 

http://www.secuvita.es/trasplantes-de-exito/ 

 

Tato zjištění nás přiměla prozkoumat rozsah indikací léčených pupečníkovou krví. Indikace byly seskupeny do jedné ze dvou kategorií léčby: transplantace nebo regenerativní medicína (tabulka 3). Transplantační strategie zahrnovaly indikace, kdy byla pupečníková krev použita k nahrazení nebo rekonstituci buněk krve a imunitního systému [34]. Indikace jsou považovány pro účely regenerativní medicíny, pokud se jednotky pupečníkové krve používají k regeneraci buněk, tkání nebo orgánů obnovením nebo vytvořením normální funkce po úrazu nebo nemoci [34 – 36] . Je důležité poznamenat, že použití pupečníkové krve pro účely regenerativní medicíny je stále považováno za experimentální a ve většině případů je zkoumáno v klinických studiích.

 

Tabulka 3. 

Indikace pro použití kmenových buněk získaných z pupečníkové krve pro účely transplantace a regenerativní medicíny

Transplantace

Regenerativní medicína a

Syndromy selhání kostní dřeně 

Neurologické poruchy 

Aplastická anémie 

Získaná ztráta sluchu 

Fanconiho anémie 

Akutní diseminovaná encefalomyelitida 

Diamanto-blackfanová anémie 

Apraxie 

Vrozená dyserytropoetická anémie 

Poruchou autistického spektra 

Dyskeratosis congenita 

Poranění mozku 

Hemoglobinopatie 

Cerebelární ataxie 

Thalasémie, blíže neurčeno 

Dětská mozková obrna 

Beta talasémie 

Vývojové zpoždění 

Alfa talasémie 

Dysgeneze corpus callosum 

Srpkovitá anémie 

Encefalopatie 

Hemoglobinopatie, nespecifikovaná 

Hemiplegie 

Paroxysmální noční hemoglobinurie 

Hydrocefalus 

Histiocytóza 

Hypotonie 

Hemofagocytární syndrom 

Hypoxie 

Histiocytóza z Langerhansových buněk 

Hypoxicko-ischemická encefalopatie 

Hemofagocytóza 

Leukodystrofie 

Histiocytární onemocnění, nespecifikováno 

Krabbeho nemoc 

Imunitní nedostatky 

Metachromatická leukodystrofie 

X-vázaný hyper IgM syndrom 

Adrenoleukodystrofie 

Vzácná porucha imunity 

Pelizaeus-Merzbacherova nemoc 

Autoimunitní onemocnění, nespecifikováno 

Tay-Sachsova nemoc 

Syndrom holých lymfocytů 

Svalová dystrofie 

Nedostatek ligandu CD40 

Myasthenia gravis 

Chediak-Higashiho syndrom 

Poranění míchy 

Wiskott-Aldrichův syndrom 

Mrtvice 

Chronické granulomatózní onemocnění 

Neurologické poruchy, blíže neurčené 

Těžká kombinovaná imunodeficience 

Metabolické a skladovací choroby 

Hypoplazie chrupavky a vlasů 

Diabetes, typ 1 

Imunitní dysregulace, polyendokrinopatie, enteropatie, X-vázané 

Diabetická noha b 

Vrozená imunodeficience 

blíže neurčený diabetes b 

Imunodeficience, nespecifikovaná 

Mukopolysacharidóza 

Běžná variabilní imunodeficience 

Osteopetróza 

Crohnova nemoc 

Wolmanova nemoc 

Poruchy imunitního systému, blíže neurčené 

Gaucherova nemoc 

Nedostatek adheze leukocytů 

Dědičné poruchy metabolismu 

Omennův syndrom 

Mukolipidóza 

Primární imunitní nedostatky 

Lesch-Nyhanův syndrom 

Retikulární dysgeneze 

Alfa manosidóza 

Tromboangitis obliterans 

Neuronální ceroidní lipofuscinóza 

leukémie 

Sandhoffova choroba 

Akutní bifenotypová leukémie 

jiný 

Akutní lymfocytární leukémie 

Jiná onemocnění neuvedena 

Akutní myeloidní leukémie 

Rány 

Chronická lymfocytární leukémie 

Jaterní cirhóza 

Chronická myeloidní leukémie 

Ektodermální dysplazie 

Invazivní leukémie NK buněk 

Hepatitida C c 

Juvenilní myelomonocytární leukémie 

Sepse d 

Leukémie, nespecifikováno 

 

Chronická eozinofilní leukémie 

 

Lymfomy 

 

Non-Hodgkinův lymfom 

 

Hodgkinův lymfom 

 

Lymfom, nespecifikováno 

 

Lymfoproliferativní poruchy 

 

myelom 

 

Lymfoproliferativní syndrom 

 

Porucha plazmatických buněk, jinak nespecifikovaná 

 

Plazmatická leukémie 

 

Myelodysplastická/myeloproliferativní onemocnění 

 

Myelodysplastický syndrom 

 

Myeloproliferativní novotvar 

 

Myelodysplastická/myeloproliferativní onemocnění, nespecifikováno 

 

Esenciální trombocytémie 

 

Polycythemia vera 

 

Primární myelofibróza 

 

Solidní nádory 

 

Neuroblastom 

 

Meduloblastom 

 

Retinoblastom 

 

Rakovina, nespecifikováno 

 

Nádor slinných žláz 

 

Rakovina děložního hrdla 

 

Primitivní neuronální nádor 

 

Rakovina měkkých tkání 

 

Germinální nádory 

 

Rakovina prsu 

 

Ewingův sarkom 

 

Solidní nádory, nespecifikováno 

 

Dědičné abnormality krevních destiček 

 

Vrozená amegakaryocytóza 

 

Glanzmannova trombastenie 

 

Dědičná abnormalita krevních destiček není specifikována 

 

 

  1. Kmenové buňky z pupečníkové krve (UCB) používané pro účely regenerativní medicíny jsou převážně experimentální povahy, přičemž většina jednotek pravděpodobně byla uvolněna pro použití v klinických studiích.
  2. Diabetes a diabetická noha byly léčeny injekcemi nebo infuzemi pupečníkové krve, nikoli však transplantací.
  3. Sepse byla uvedena jako indikace pro uvolnění jednotky pupečníkové krve pomocí Cryo-cell (Tabulka 2 ; https://www.cryo-cell.com/cord-blood/banking-benefits/transplant-matrix).
  4. Hepatitida C byla uvedena jako indikace pro uvolnění jednotky pupečníkové krve společností Hemafund (Tabulka 2 ; http://hemafund.com/en/o-gemafond/primenenie-pupovinnoj-krovi/).

 

Naše zjištění naznačují, že více než 100 indikací bylo ve skutečnosti léčeno pupečníkovou krví, což je více než 80 dříve hlášených [ 9 , 22 , 23 ]. Podařilo se nám také podrobně popsat ostrý kontrast v oblastech léčby, které využívají jednotky pupečníkové krve uvolněné z veřejných a soukromých bank (obr. 3). Je pozoruhodné, že veřejné banky uvolnily větší část svých jednotek pupečníkové krve na léčbu leukémie (> 60 %), zatímco soukromé banky uvolnily ekvivalentní procento svých zásob na neurologické stavy. Naopak veřejné banky uvolnily ne více než 7 % svých jednotek na léčbu neurologických onemocnění a soukromé banky méně než 20 % na léčbu leukémii (obr. 3). Tato zjištění jsou ještě nápadnější, vezmeme-li v úvahu, že leukémie je nejrozšířenější indikací k transplantaci hematopoetických kmenových buněk z pupečníkové krve, a přestože je použití pupečníkové krve u neurologických onemocnění považováno za platnou indikaci, je stále ve své podstatě experimentální. Ačkoli mnoho z hlášených léčeb zkoumajících použití pupečníkové krve pro neurologické stavy bylo uvolněno veřejnými a soukromými bankami v USA (obr. 3), jednotky byly uvolněny také z neamerických veřejných bank pro neurologickou léčbu mimo USA. V letech 2010 až 2011 bylo z CHA Medical Center Cord Blood Bank v Koreji uvolněno zhruba 105 nesouvisejících jednotek pupečníkové krve pro použití v klinické studii pro dětskou mozkovou obrnu (NCT01193660) [ 37 ] a mezi lety 2004 a 2005 bylo v pilotní studii pro dětskou mozkovou obrnu v Mexiku použito osm nesouvisejících jednotek [38].

Indikace léčení pupečníkovou krví podle kategorie onemocnění. Údaje za evropské veřejné banky byly získány ze série publikací EBMT [ 28 – 32 ] a údaje za americké veřejné banky z CIBMTR („Health Resources & Services Administration“ 2016: čeká se na vydání údajů za rok 2015). Údaje pro soukromé banky byly získány z přímého online vyhledávání 19 soukromých bank pupečníkové krve (tabulka 2).

Indikace léčení pupečníkovou krví (UCB) podle kategorie onemocnění. Údaje za evropské veřejné banky byly získány ze série publikací EBMT [ 28 – 32 ] a údaje za americké veřejné banky z CIBMTR („Health Resources & Services Administration“ 2016: čeká se na vydání údajů za rok 2015). Údaje pro soukromé banky byly získány z přímého online vyhledávání 19 soukromých bank pupečníkové krve (tabulka 2).

 

Graf 3 Jednotky pupečníkové krve vydané soukromými a veřejnými bankami pro léčbu neurologických stavů. Jiné indikace včetně leukodystrofie a nespecifikovaných neurologických poruch nejsou uvedeny. (Klikni zde)

 

Léčba neurologických onemocnění pomocí pupečníkové krve

Léčba neurologických onemocnění a poranění mozku pomocí pupečníkové krve je trendem, který v posledních letech znatelně narůstá. Odůvodnění léčby těchto stavů je založeno na argumentech, že pupečníková krev je schopna: (a) pomáhat při regeneraci poškozených mozkových buněk; (b) snížení zánětlivých a imunitních reakcí; (c) podporovat přežití buněk; (d) indukovat buněčnou migraci, proliferaci a diferenciaci; a (e) podporovat angiogenezi [37,39,40]. Pupečníková krev je heterogenní směs buněk a kromě hematopoetických kmenových buněk obsahuje mezenchymální kmenové buňky, endoteliální progenitorové buňky a další stromální prekurzorové buňky [ 41 , 42 ]. Je pravděpodobné, že pro zlepšení fyziologické funkce u onemocnění a poranění mozku je důležitá celá směs hematopoetických a nehematopoetických multipotentních progenitorových buněk (spíše než individuální subpopulace) [ 37 , 42 , 43 ]. Pomocí této směsi buněk byly zkoumány také jiné mechanismy než navádění a přihojení a byl pozorován terapeutický přínos prostřednictvím parakrinní signalizace [ 44 – 46 ]. Ačkoliv je léčba neurologických stavů pomocí pupečníkové krve stále experimentální, u dětí s dětskou mozkovou obrnou a hypoxickou ischemickou encefalopatií byly hlášeny pozitivní výsledky, včetně zlepšení kognitivních a motorických funkcí [ 23 , 37 , 39 , 45 - 47 ].

Je k dispozici nejméně 18 klinických studií zkoumajících použití pupečníkové krve k léčbě neurologických poruch [18]. Většina z nich zkoumá použití pupečníkové krve pro dětskou mozkovou obrnu, následovanou hypoxicko-ischemickou encefalopatií a autismem. Jak se studie chýlí ke konci, lépe pochopíme, zda je pupečníková krev pro tyto pacienty skutečně reálnou možností. Bude-li to příznivé, počet jednotek pupečníkové krve uvolněných pro tyto indikace se téměř jistě zvýší [ 16 ]. Dětská mozková obrna tvoří největší podíl neurologických stavů léčených pupečníkovou krví (obr. 4). Přibližně 30 % a více než 35 % jednotek pupečníkové krve bylo uvolněno v roce 2013 a 2014 od soukromých bank pro poruchu autistického spektra. Soukromé banky od roku 2005 každoročně uvolňují jednotky pupečníkové krve pro léčbu hypoxicko-ischemické encefalopatie, poranění mozku a hydrocefalu.

 

Shrnutí a výhled

Odvětví pupečníkové krve bylo ovlivněno řadou různých faktorů. Období rychlého růstu nastalo v důsledku rostoucího přijetí transplantace hematopoetických kmenových buněk a použití pupečníkové krve jako alternativy ke kmenovým buňkám získaných z kostní dřeně (získané přímo nebo po mobilizaci do periferní krve). Vznik haploidentické transplantace hematopoetických kmenových buněk však vedl k poklesu používání pupečníkové krve a stagnaci v globálních zásobách. Tento pokles byl částečně kompenzován nárůstem používání pupečníkové krve pro účely regenerativní medicíny, i když převážně v klinických studiích. K této dynamice se přidává i otázka ekonomiky. Vysoké náklady na alogenní transplantaci pupečníkové krve jsou výzvou, která je dále ovlivněna požadavkem FDA na veřejné banky k licencování jednotek v USA. Náklady na bankovní jednotky pupečníkové krve se vrátí pouze v případě, že jsou jednotky prodány příjemcům s odpovídajícím HLA. Průběžné dotace jsou tedy nezbytné a skutečnost, že 90 % veřejných bank není schopno se samo udržet, růstu zjevně neprospívá. Naproti tomu soukromé banky si svůj příjem zajišťují předem nebo brzy po uhrazení jednotek pupečníkové krve, a udržitelnost tedy nezávisí na prodeji jednotek. Čistým výsledkem je, že globální zásoby držené soukromými bankami přesahují čtyři miliony jednotek – téměř sedmkrát více než veřejné banky.

Předpokládáme, že používání haploidentické transplantace hematopoetických kmenových buněk se bude nadále zvyšovat. To pravděpodobně sníží využití transplantace hematopoetických kmenových buněk z pupečníku a bude představovat významnou hrozbu pro odvětví veřejných bank pupečníkové krve. Nicméně výhled regenerativní medicíny zůstane klíčovým motorem růstu zejména soukromých, ale také veřejných bank pupečníkové krve. Příští desetiletí ukáže, do jaké míry bude použití pupečníkové krve pro účely regenerativní medicíny schopno zvrátit trend ve zmenšujícím se, ale stále více diverzifikovaném prostředí léčby.

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali Světové asociaci dárců dřeně (WMDA) za laskavé poskytnutí nejnovějších údajů o ukládání a uvolňování pupečníkové krve. Tento výzkum a jeho zveřejnění je výsledkem financování poskytnutého Medical Research Council of South Africa v rámci (a) projektu MRC's Flagships Awards Project SAMRC-RFA-UFSP-01–2013/STEM CELLS a (b) Extramurální jednotky pro výzkum a terapii kmenových buněk. Financování poskytl také Institut buněčné a molekulární medicíny Fakulty zdravotnických věd Univerzity v Pretorii.

 

Podíl autorů:

CD a MA: koncepce a design, sběr a/nebo sestavování dat, analýza a interpretace dat, psaní rukopisů; MSP: koncepce a design, získávání finančních prostředků, poskytování studijních materiálů nebo pacientů, psaní rukopisu, konečné schválení rukopisu.

 

Odhalení potenciálních střetů zájmů 

Autoři neuvedli žádný potenciální střet zájmů.

 

Zdroj: 

Faktory ovlivňující sektor kmenových buněk z pupečníkové krve: současný stav léčebných možností. Carla Desselsová , Marco Alessandrini , Michael Sean Pepper 
Stem Cells Translational Medicine , svazek 7, vydání 9, září 2018, strany 643–650, https://doi.org/10.1002/sctm.17-0244 

 

Důležité upozornění: přesnost překladu není garantována a nelze z něj odvozovat žádnou právní odpovědnot. Překlad článku je určen pouze pro lékaře a má být pomůckou pro ty lékaře, kteří nejsou dostatečně vybaveni znalostí angličtiny. Odkazujeme na volně přístupný originál článku v angličtině, který jako jediný lze považovat za směrodatný. Server gynstart.cz je provozován na nekomerční bázi a slouží výhradně jako informační zdroj pro lékaře. 

Pokud byste zjistili nepřesnosti či chyby v překladu, sdělte je, prosím, na info@gynstart.cz 

 

Další zprávy
"Pupečníková krev - přehled" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2020. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.