Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Předčasné ovariální selhání
  Moderní gynekologie, nově 2024
  Biomarkery endometriozy?
  VISUS kurz 17-18.5.24
  Poznámky k historii ultrazvuku
  Mamografický screening od 40?
  Psychologie před narozením
  Černý kašel a těhotenství
  Laparoskopie při ca ovaria?
  Pesar versus progesteron

další zprávy ...

Vstup do uzavřené skupiny gynekologů Gynstart
 Partneři:
 
 
 Akční nabídka

Nevodivé zrcadlo GRAVES - malé
Cena: 1210 ,- Kč
 Aktuální akce
17th International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health - IPC2
18.06.2024-20.06.2024
Praha, Kongresové centrum

...


20. Psychosomatická konference
20.06.2024-22.06.2024
Liberec, Technická univerzita

...

 Inzeráty

další inzeráty ...
 Abnormální nidaci plodového vejce v jizvě po císařském řezu lze nejlépe diagnostikovat:
sériovým stanovením hladin hCG v krvi
vaginálním UZ vyšetřením mezi 6-7 týdnem gravidity
MRI malé pánve s kontrastní látkou
vaginálním UZ vyšetřením ve 12-13+6 týdnu gravidit


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 1664 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 37. Sjezd ČLK 2023               7.11.2023

Usnesení 37. sjezdu České lékařské komory k aktuální situaci ve zdravotnictví

Protestní akce „Lékaři jsou jenom lidi“ vyhlášená s podporou odborových organizací Sekcí mladých lékařů ČLK není protestem pouze mladých lékařů a lékařek, ale akcí celé České lékařské komory. Cílem České lékařské komory je prosadit důstojné pracovní podmínky a odměnu za práci pro všechny lékaře. Česká lékařská komora vyzývá všechny lékaře a lékařky pracující v nemocnicích, aby se do akce zapojili tím, že vypovědí či odmítnou uzavírat dohody o práci přesčas a budou v prosinci 2023 pracovat pouze v rozsahu základní pracovní doby. Komora vyzývá všechny ostatní lékaře, aby své nemocniční kolegy solidárně podpořili.

ČLK zásadně odmítá jakékoliv projevy znevýhodňování a diskriminace zdravotníků oproti ostatním pracovníkům. Komora požaduje zrušit § 93a zákoníku práce, kterým se zvyšuje objem přesčasové práce pro zdravotníky a upravit režim 24hodinového výkonu práce, tj. upravit § 90 a násl. zákoníku práce. ČLK požaduje, aby byl ve zdravotnických zařízeních důsledně dodržován zákoník práce, a to zejména co do nepřekračování zákonných limitů práce přesčas. ČLK varuje občany, že systematické porušování zákoníku práce, ke kterému dochází v nemocnicích, ohrožuje bezpečnost pacientů obdobně jako nelegální práce cizinců bez aprobačních zkoušek. Ministerstvo zdravotnictví ČR i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svojí nečinností tyto nezákonné praktiky podporují.

ČLK požaduje urychlené přijetí speciálního zákona o odměňování zdravotníků a lékařů, který zajistí lékařům za základní pracovní dobu příjmy v rozmezí nejméně 1,5 až 3násobku vždy aktuální průměrné mzdy v ČR, a to v závislosti na získané kvalifikaci. Zákon zároveň musí úměrně navýšit příjmy ostatních pracovníků ve zdravotnictví, včetně soukromých poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb.
 

ČLK požaduje vytvoření výsluhové renty pro lékaře, kteří v rámci zajišťování pohotovostních služeb odpracovali takové množství přesčasových hodin, že s předstihem naplnili fond pracovní doby odpovídající věku odchodu do řádného starobního důchodu.

ČLK vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, kraje i další zřizovatele nemocnic, aby reflektovali skutečnost, že dvě třetiny absolventů lékařských fakult jsou ženy, a aby zejména lékařkám vytvářeli podmínky pro snazší skloubení práce a rodinného života.

ČLK upozorňuje na stále neuspokojivý stav specializačního vzdělávání lékařů. Komora odmítá veškeré projevy nátlaku a šikany, kterým bývají mladé lékařky a lékaři vystavováni. Komora trvá na důsledném dodržování povinnosti zaměstnavatelů umožnit mladým lékařům atestační přípravu ve stanovené době.

ČLK vyzývá všechny zaměstnavatele ve zdravotnictví, aby proti lékařům, kteří vypovědí či odmítnou uzavřít dohody o práci přesčas či jen trvají na dodržování zákonných limitů práce přesčas, nepřijímali jakákoliv nepříznivá opatření a respektovali svou základní povinnost dle § 16 odst. 1 zákoníku práce, tedy zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

ČLK vyzývá vládu ČR, a zejména ministra zdravotnictví, aby již konečně začali řešit problém nedostatku lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. ČLK je připravena s Ministerstvem zdravotnictví a s vládou ČR spolupracovat.

ČLK požaduje po Ministerstvu zdravotnictví, aby ve spolupráci s komorou připravilo a předložilo návrhy legislativních změn, které umožní České lékařské komoře provádět kontroly personálního vybavení poskytovatelů zdravotních služeb. Kontroly prováděné nezávislou profesní samosprávou, která disponuje potřebným odborným zázemím, přispějí ke zvýšení bezpečnosti a kvality lékařské péče.

ČLK vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ČR i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, aby zlepšily svou komunikaci směrem k profesním komorám zdravotníků při přípravě legislativních změn, které se zdravotníků přímo týkají.

ČLK vyjadřuje zásadní nespokojenost s vyhláškou č. 319/2023 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024, tedy s tzv. úhradovou vyhláškou, která nezajišťuje poskytovatelům zdravotních služeb pokrytí zvýšených nákladů způsobených vysokou mírou inflace. ČLK upozorňuje, že na rozdíl od ostatních podnikatelských subjektů nemohou poskytovatelé zdravotních služeb promítnout své zvýšené náklady do ceny svých služeb, neboť úhrady od zdravotních pojišťoven určuje svojí vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví. ČLK varuje nejenom před rizikem ekonomické a personální destabilizace zdravotnických zařízení, ale především před zhoršením dostupnosti a kvality zdravotní péče.

Sjezd ČLK vyslovuje nespokojenost s prací ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR, a jím vedeného ministerstva, které neřeší zásadní problémy českého zdravotnictví, kterými jsou: nezajištěné financování, personální devastace, porušování platných právních předpisů, zejména zákoníku práce, zhoršující se dostupnost zdravotní péče pro pacienty, a to včetně opakující se nedostupnosti i běžných léků.

 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Další zprávy
"37. Sjezd ČLK 2023" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2020. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.