Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Konec rakoviny děl.hrdla?
  Sirup proti kašli zabíjel
  Valproát u mužů - SUKL
  Master (MSc) Programme London
  Přednášky z konference nahrány
  Prof Doležal přednáška 95 let
  Nová porodnice Mělník
  Dělení tablet - dělicí rýha
  Energetic.nápoje a těhotenství
  VEOZAH - konec návalum horka

další zprávy ...

Vstup do uzavřené skupiny gynekologů Gynstart
 Partneři:
 
 
 Akční nabídka

Nevodivé zrcadlo GRAVES - malé
Cena: 1210 ,- Kč
 Aktuální akce
6th Central - Eastern European congress on cell free DNA and medical practice
07.03.2024-08.03.2024
Olomouc, Clarion Congress Hotel

...


2. apolinářská konference 2024 Gynekologie a perinatologie v roce 2024
22.03.2024-23.03.2024
Praha, posluchárna CVUT Fakulta strojní, Technická 1902/4

Program klikni zde ...

 Inzeráty

další inzeráty ...
 Abnormální nidaci plodového vejce v jizvě po císařském řezu lze nejlépe diagnostikovat:
sériovým stanovením hladin hCG v krvi
vaginálním UZ vyšetřením mezi 6-7 týdnem gravidity
MRI malé pánve s kontrastní látkou
vaginálním UZ vyšetřením ve 12-13+6 týdnu gravidit


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 196 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Vydržte, my také vydržíme.               3.12.2023

Vydržte, my také vydržíme. Milan Kubek, Jan Přáda

Vážené kolegyně a kolegové,

jednání s předsedou Vlády ČR, který se s námi sešel na základě našich žádostí, představuje výrazný posun, ale samo o sobě nemůže vést k ukončení naší akce. Na rozdíl od ministra Válka pan premiér uznal, že je třeba na centrální úrovni řešit nejenom úpravu platů ve fakultních nemocnicích, ale také úpravu mezd v nemocnicích regionálních a krajských. To je kvalitativní posun. Definitivní dohoda, po jejímž podepsání vás budeme moci s klidným svědomím vyzvat k ukončení akce, se sice přiblížila, ale ještě je stále daleko. Musíme být trpěliví, vytrvalí, a především musíme zůstat jednotní. Jen tak můžeme být úspěšní.

Pan premiér se ve čtvrtek po jednání s Českou lékařskou komorou včetně naší Sekce mladých lékařů ČLK a s odborovými organizacemi LOK-SČL a OSZSP snažil uklidnit pacienty, že k žádnému omezení dostupnosti zdravotní péče v prosinci nedojde. Tím vzbudil ve veřejnosti očekávání, které není opodstatněné. O další se již postarali novináři, kteří většinou ani nerozumí pravidlům financování a řízení zdravotnictví.

Naším cílem samozřejmě není omezování zdravotní péče. Naším cílem je zajistit dostupnost zdravotní péče nejenom v prosinci a v lednu, ale i do budoucna. Musíme učinit medicínu a práci ve zdravotnictví znovu atraktivní, abychom netrpěli takovým nedostatkem lékařů a dalších odborníků, a aby tedy měl pacienty kdo léčit i v následujících letech. K tomu je třeba změnit pracovní podmínky zdravotníků včetně jejich odměňování.

 

Na základě dohody o vzájemné spolupráci s odbory ze září letošního roku se naše společné požadavky dají rozdělit v zásadě do čtyř oblastí:

1. Novela diskriminační novely zákoníku práce, kterou politici udělali z lékařek a lékařů občany druhé kategorie.

Novela, jejíž text připravený ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ve čtvrtek 30.11.2023 schválila Poslanecká sněmovna, je pro nás akceptovatelná. Maximální množství přesčasů bude od 1.1.2023 znovu limitováno na 416 hodin za rok a bude možno sloužit směny a služby tak, aby byl možný výkon práce po dobu 24 hodin s následujícím volnem. Senát ČR by měl zákon projednávat 20.12.2023 a poté by měl následovat ještě podpis pana prezidenta.

Důležitým závazkem ze strany Vlády ČR musí být navíc kontrola dodržování zákoníku práce. Některá ustanovení novely mají navíc ztratit účinnost k 30.6.2024 a není zatím jasné, jaké další úpravy by Vláda ČR chtěla prosazovat od 1.7.2024. Musíme být ostražití.

2. Specializační vzdělávání

Ministr Válek se zavázal, že ve všech fakultních nemocnicích zřídí jakési koordinátory vzdělávání a že komise za účasti viceprezidenta ČLK MUDr. Přády zhodnotí informace o dodržování stávajících pravidel.

Nevyřešenou zůstává otázka kontroly dodržování pravidel v dalších zdravotnických zařízeních včetně regionálních nemocnic. Pokud ČLK jako nezávislá profesní samospráva nebude mít právo dodržování pravidel kontrolovat, pak nemůžeme nikomu nic garantovat.

Specializační vzdělávání však potřebuje změny zcela zásadní. Zatímco ministerstvo a různé lobbystické skupiny prosazují další atomizaci medicíny prostřednictvím tzv. funkčních kurzů, tedy dalšího vzdělávacího stupně, zdravotnictví potřebuje naopak lékaře, kteří budou navzájem snáze zastupitelní. Jen tak snížíme jejich nedostatek. Je třeba zrychlit prostupnost mezi specializačními obory a umožnit větší část specializační přípravy v regionálních nemocnicích případně v ambulancích.

3. Benefity

Návrhy odborových organizací na různé formy nepeněžní motivace pro zdravotníky nechává Ministerstvo zdravotnictví bez povšimnutí. Stejně tak jsme zatím neuspěli s plánem na zavedení výsluhové renty pro lékaře, kteří odpracovali kvůli službám každý rok několik měsíců navíc. I když se jedná o usnesení Sjezdu ČLK, nemusíme na bezprostředním plnění těchto plánů trvat.

4. Platy a mzdy

Nejkomplikovanější a zároveň na veřejnosti nejvíce přetřásaná otázka. Česká lékařská komora prosazuje princip, že teprve poté, co se zásadním způsobem zvýší cena práce lékaře, získají zaměstnavatelé motivaci k provádění takových změn v organizaci práce, které osvobodí lékařky a lékaře od administrativy a dalších povinností, které mohou plnit méně kvalifikovaní zaměstnanci. Jedině vysoká cena lékařské práce přiměje nemocnice k tomu, aby si přestaly konkurovat a začaly lépe spolupracovat.

Komora společně s odbory navrhovala, aby tak jak se již v minulosti opakovaně stalo, i tentokrát zajistilo ministerstvo zdravotnictví peníze na platy a mzdy prostřednictvím novely tzv. úhradové vyhlášky. Na jednání s předsedou vlády navrhl ředitel VZP Ing. Kabátek využít místo úhradové vyhlášky tzv. úhradové dodatky ke smlouvám mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami. Tato cesta asi možná je, ale zdá se být kostrbatá, a navíc není vyzkoušená.

V každém případě musíme vyřešit co možná nejrychleji zejména tyto otázky:

- Kolik peněz nad rámec úhradové vyhlášky pošlou pojišťovny nemocnicím, aby je motivovaly k podpisu úhradových dodatků?

- Musíme se shodnout na textu úhradového dodatku, jehož podpisem se ředitelé nemocnic zaváží zvýšit platy a mzdy podle dohody, kterou s Vládou ČR zástupci lékařů a zdravotníků společně podepíšou.

- Je třeba zajistit, že shodné dodatky předloží všem nemocnicím všechny zdravotní pojišťovny.

- Zřizovatelé nemocnic, tedy nejenom Ministerstvo zdravotnictví ČR, ale minimálně všechny kraje musí s dohodou souhlasit, aby zavázaly ředitele nemocnic dodatky ke smlouvám podepsat.

- Musí být jednoznačný závazek ředitelů nemocnic respektovat smluvní dodatky s pojišťovnami a dohodu, kterou společně uzavřeme s Vládou ČR. Je třeba vyjasnit úlohu kolektivních smluv v jednotlivých nemocnicích pro garanci plnění dohod a definovat sankce za její nedodržování. Kolektivní smlouvy uzavírají odborové organizace.

- Součástí naší dohody s Vládou ČR by měla být také jednoznačné specifikace toho, o kolik se zvýší platy a mzdy lékařům v jednotlivých kvalifikačních kategoriích (L1, L2, L3) a o kolik se zvýší platy a mzdy ostatním zdravotníkům.

 

Dokud nebudeme znát uspokojivé odpovědi na tyto otázky, zůstávají jakékoliv slibované peníze zcela imaginární a stále nám reálně hrozí, že nakonec nedostane nikdo nic.

Úkolů nás čeká ještě hodně. My vám můžeme slíbit, že se budeme snažit vyjednávat rychle, ale nikoliv zbrkle. Musíme být trpěliví a obezřetní. Nechceme samozřejmě zbytečně napínat vaši trpělivost, ale nedovolíme, aby vás někdo podvedl či okradl. Abychom byli úspěšní a abychom naši společnou akci dotáhli do zdárného konce, potřebujeme i nadále vaši podporu. Hraje se o hodně. V sázce je nejenom důstojnost lékařského stavu, ale také pracovní podmínky lékařek a lékařů v nemocnicích na několik dalších let.

Vydržte, my také vydržíme.

 

3.12.2023

Za organizátory akce „Lékaři jsou jenom lidi“

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

MUDr. Jan Přáda – viceprezident ČLK

Další zprávy
"Vydržte, my také vydržíme." | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2020. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.