Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Psychologie před narozením
  Černý kašel a těhotenství
  Laparoskopie při ca ovaria?
  Pesar versus progesteron
  Prolaps pupečníku za porodu
  Konec rakoviny děl.hrdla?
  Sirup proti kašli zabíjel
  Valproát u mužů - SUKL
  Master (MSc) Programme London
  Přednášky z konference nahrány

další zprávy ...

Vstup do uzavřené skupiny gynekologů Gynstart
 Partneři:
 
 
 Akční nabídka

Retraktor - boční vaginální nevodivý
Cena: 1210 ,- Kč
 Aktuální akce
V.I.S.U.S. Dvoudenní praktický ultrazvukový kurz
17.05.2024-18.05.2024
Praha, Apolinář

Přihlášky a program klikni zdepátek - sobota   9. ročník podle nového konceptu  Náplní kurzu dvoudenního kurzu je praktická výuka pod vedením zkušených lektorů. Absolventi získají certifikát. ...


Kongres ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí
30.05.2024-02.06.2024
Karlovy Vary, Hotel Thermal

...

 Inzeráty
  Lékař gynekolog/gynekoložka

další inzeráty ...
 Abnormální nidaci plodového vejce v jizvě po císařském řezu lze nejlépe diagnostikovat:
sériovým stanovením hladin hCG v krvi
vaginálním UZ vyšetřením mezi 6-7 týdnem gravidity
MRI malé pánve s kontrastní látkou
vaginálním UZ vyšetřením ve 12-13+6 týdnu gravidit


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 217 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Energetic.nápoje a těhotenství               10.1.2024

Je příjem energetických nápojů před a během těhotenství spojen s nepříznivými výsledky těhotenství? 

V této kohortové studii 7304 těhotenství u 4736 účastnic a 4559 těhotenství u 4559 účastnic s informacemi o příjmu energetických nápojů před těhotenstvím a během těhotenství byl příjem energetického nápoje před těhotenstvím spojen se zvýšeným rizikem gestační hypertenze. Nebyly nalezeny žádné souvislosti se ztrátou těhotenství, předčasným porodem, gestačním diabetem, preeklampsií nebo kombinací nepříznivých výsledků těhotenství. Užívání energetických nápojů před těhotenstvím může být spojeno s vyšším rizikem gestační hypertenze.

Studie odhaluje souvislost mezi příjmem energetického nápoje před těhotenstvím a vyšším rizikem gestační hypertenze během těhotenství. Prodeje energetických nápojů ve Spojených státech vzrostly od roku 1987 o 240 % a přibližně 16 % vysokoškolských studentů konzumuje tyto nápoje. Marketingové úsilí se často zaměřuje na mladší spotřebitele.Objevily se však obavy ohledně bezpečnosti energetických nápojů, včetně zvýšeného systolického a diastolického krevního tlaku spojeného s příjmem. Příznaky duševního zdraví, jako je úzkost, deprese a stres, jsou také spojeny s příjmem energetických nápojů, stejně jako příznaky, jako je nevolnost, zvracení, poškození jater a ledvin a smrt.Navzdory prevalenci konzumace energetických nápojů u žen v reprodukčním věku je jen málo studií hodnotících souvislost mezi příjmem energetických nápojů a nepříznivými výsledky těhotenství. 

Ženy v reprodukčním věku jsou velkou částí konzumentek energetických nápojů, proto je životně důležité porozumět souvisejícím nepříznivým výsledkům těhotenství (APO). Jen málo studií však tuto souvislost vyhodnotilo.

Aby bylo možné určit souvislost mezi příjmem energetických nápojů a APO, provedli výzkumníci kohortovou studii zahrnující údaje ze zdravotních studií Nurses’ Health Study 3 (NHS3) a Growing Up Today Study (GUTS). Účastníci GUTS zahrnovali děti a dospívající ve věku 9 až 14 let v roce 1996, přičemž následné dotazníky byly podávány v rozmezí 1 až 3 let.

Frekvenci příjmu energetických nápojů uváděli účastníci GUTS v roce 2011. V roce 2015 byly v následném dotazníku hodnoceny charakteristiky těhotenství, zatímco dotazník v roce 2019 hodnotil nepříznivé výsledky těhotenství (adverse pregnancy outcome- APO).

NHS3 je pokračující internetová studie, která se začala v roce 2010. Mezi účastníky patří registrované zdravotní sestry, licencované praktické nebo odborné sestry nebo studenti ošetřovatelství narození 1. ledna 1965 nebo později. Dotazníky hodnotily demografické charakteristiky, životní styl, pracovní a zdravotní charakteristiky.  Následné dotazníky pro NHS3 byly podávány přibližně každých 6 měsíců, přičemž se hodnotil stav těhotenství účastníků. Těhotné ženy odpovídaly na doplňující otázky o svém těhotenství ve 20. až 25. týdnu těhotenství. Všichni účastníci vyplnili dotazník o četnosti jídla o 131 položkách, přičemž příjem energetických nápojů byl hodnocen prostřednictvím vlastních zpráv o tom, jak často konzumovali energetické nápoje v předchozím roce. Bylo 9 kategorií, které měřily příjem energetického nápoje, od „nikdy nebo méně než jednou za měsíc“ po „6 nebo vícekrát za den“.
Nepříznivé výsledky těhotenství (APO) zahrnovaly ztrátu těhotenství, gestační diabetes, preeklampsii, gestační hypertenzi a předčasný porod. Proměnné zahrnovaly rasu a etnický původ, věk, kouření, úroveň vzdělání, celkový energetický příjem, kvalitu stravy a užívání multivitaminových doplňků. Práce na směny byla také zahrnuta jako kovarianta do kohorty NHS3.

Bylo zaznamenáno 7304 těhotenství s údaji o příjmu energetického nápoje před těhotenstvím a 4559 s údaji o příjmu energetického nápoje v těhotenství. Spotřeba energetických nápojů byla hlášena u 14 % kohorty GUTS a 9 % kohorty NHS3, s průměrnými denními porcemi 0,5 a 0,2 v tomto pořadí.

Příjem energetických nápojů byl spojen s kouřením, obezitou, zvýšenou fyzickou aktivitou a nižším dosaženým vzděláním. Z těhotenství s konzumací energetických nápojů ve GUTS vedlo 19 % ke spontánní ztrátě, 4 % předčasný porod, 4 % gestační diabetes a 7 % hypertenzní poruchy. 31 procent těhotenství s příjmem energetického nápoje zahrnovalo alespoň 1 z těchto APO.

V kohortě NHS3 vedlo 18 % těhotenství s příjmem energetického nápoje ke spontánní ztrátě těhotenství, 4 % předčasný porod, 5 % gestační diabetes, 5 % gestační hypertenze, 3 % preeklampsie, 8 % jakékoli hypertenzní poruchy a 33 % jakýkoli APO. Asociace příjmu energetických nápojů a hypertenzních poruch byly větší u starších účastníků. 

Tyto výsledky ukázaly souvislost mezi příjmem energetického nápoje a gestační hypertenzí. Výzkumníci dospěli k závěru, že při konzumaci energetických nápojů u jedinců v reprodukčním věku je třeba postupovat opatrně.

 

Zdroj:  Ding MMarkon AOJones-Dominic OE, et al. Intake of Energy Drinks Before and During Pregnancy and Adverse Pregnancy Outcomes. JAMA Netw Open. 2023;6(11):e2344023. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.44023

 

-gyns-

Další zprávy
"Energetic.nápoje a těhotenství" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2020. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.