Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Syfilis 2020 na vzestupu
  AIDS a Syfilis v ČR 2020
  Mamografický screening
  Indikace genetických vyšetření
  Screening ca děl. hrdla nově
  Riziko CHD a indukční vařiče
  Zamyšlení nad prevencí c19
  O-RADS klasifikační systém
  Philippe Jeanty 1953-2020
  Konference a kurzy v roce 2021

další zprávy ...
 Akční nabídka

Průkaz prekoncepční péče 2016
Cena: 5 ,- Kč
 Aktuální akce
XIX. OMYLY V MAMÁRNÍ DIAGNOSTICE
05.05.2021-07.05.2021
Clarion Congress Hotel, Olomouc

Omyly v mamární diagnostice. Příhlášky klikni zde ...


21. česko-slovenská konference Fetální medicíny s mezinárodní účastí
14.05.2021
Homolka, Kongresové centrum

Prenatální diagnostika invazivní a neinvazivní diagnostika, Malformace plodu, Předčasný porod, Léčba plodu, Péče o novorozence, Genetická péče o těhotnou     Přihlášky a program klikni zde ...

 Inzeráty
  Porodní asistentka
  Ultrazvukový přístroj

další inzeráty ...
 20.výroční konference ISUOG 2020 (www.isuog.org)
se koná v Glasgově
bude kompletně online
bude částečně online
letos nebude


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 186 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 13. celostátní konference fetální medicíny, Praha - Program
Úvodní slovo | Základní informace | Aktivní účast | Program
Registrace uzavřena

Program - stav 3.1.2013                                                                                                       program k tisku ve formátu pdf klikni zde

Od

13. KONFERENCE FETÁLNÍ MEDICÍNY

ČLS JEP

Min.

Pátek 11. ledna 2013

Kongresové Centrum Nemocnice na Homolce, Praha

7:00 Registrace  
8:00 Zahájení Pavel Calda 0:10
8:10 JAK OVLIVNÍ DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE PORODNICTVÍ ČR V PŘÍŠTÍCH LETECH? 0:00
  Předsedá:  Romana Gerychová, Petr Velebil, Judita Kinkorová  
8:10 Měnící se vstupy a výstupy demografické reprodukce v českých zemích a jejich perspektivy. Boris Burcin, Tomáš Kučera (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie) 0:15
8:25 Stárnutí žen - velký porodnický problém. Romana Gerychová, Jana Holubová, Lukáš Hruban, Petr Janků (Gyn.-por.klinika LF MU FN Brno)  0:15
8:40 Diskuze 0:05
8:45 Perinatální mortalita dle porodní hmotnosti a podíl vícečetných gravidit. Petr Velebil (ÚPMD Praha) 0:10
8:55 Diskuze 0:05
9:00 FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU 0:00
9:00 Možnosti financování medicínského výzkumu (i fetální medicíny) z evropských zdrojů. Judita Kinkorová (TCAV Praha) 0:15
9:15 Diskuze 0:05
  ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA  
  Předsedá: Anton Čunderlík, Martin Hynek  
9:20 Správné datování stáří embrya a plodu. Jan E. Jirásek (UPMD Podolí, Praha) 0:20
9:40 Variabilita UZ markerů v I. trimestru. Reálné možnosti pro celopopulační screening vrozených fetálních defektů. Petr Polák, Marek Bilík, Milan Kovalčík, Simona Huspeninová, Dana Kovaříková (U.S.G. POL, Olomouc, Prediko, Zlín) 0:10
9:50 Úskalia prenatálnej diagnostiky vrodených chýb oka. A. Čunderlík, P. Kleskeň, A. Gottschallová, I. Rusňák, M. Ondrejčák, K. Melišová, M. Jezberová, P. Martanovič 0:10
10:00 Funkční vyšetření fetálního srdce pomocí tkáňové dopplerometrie u plodů s poruchou hemodynamiky. Lubomír Hašlík, Ladislav Krofta, Miroslav Břešťák, Viktor Tomek, Jiří Vojtěch, Jan Širc, Hynek Heřman, Jaroslav Feyereisl (ÚPMD, Praha) 0:10
10:10 B-flow v prenatální diagnostice. Martin Hynek (Gennet, Praha) 0:10
10:20 Osteogenesis imperfecta - od ultrazvukového nálezu k nalezení mutace. Marcel Hasch (Genetika Plzeň, s.r.o.) 0:10
10:30 Hyperechogenita intestina jako marker cystické fibrosy u plodu. M. Sukupová, J. Havalová, I. Dhaifalah (Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky, gyn. por. odd. Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín) 0:10
10:40 Neobvyklé UZ nálezy na našem pracovišti II. Peter Plevák, František Lošan, Petr Lošan, Marcel Hasch, Šárka Hadravská (Genetika Plzeň s.r.o., UPAH, FN Plzeň ) 0:10
10:50 Diskuze 0:10
11:00 Přestávka 30 minut 0:30
11:30 PŘEDČASNÝ POROD A ODTOK PLODOVÉ VODY 0:05
  Předsedá: Marian Kacerovský,  Lubomír Hašlík
11:35 PPROM: Jak je to doopravdy s mikrobiálním osídlením plodové vody. Marian Kacerovský, Ivana Musilová (PGK FN Hradec Králové) 0:10
11:45 PPROM: dvoukompartmentový tkáňový model. Kateřina Kondělková, Ctirad Andrýs, Marian Kacerovský (ÚKIA FN Hradec Králové, PGK FN Hradec Králové) 0:05
11:50 PPROM: Návrh individualizovaného managementu. Marian Kacerovský (PGK FN Hradec Králové) 0:10
11:55 PPROM: Je tokolýza betamimetiky bezpečná pro plod? Tomáš Bestvina, Marian Kacerovský (PGK FN Hradec Králové) 0:10
12:05 PPROM: lienální žíla plodu a fetální zánět. Ivana Musilová, Marian Kacerovský (PGK Pardubická krajská nemocnice, PGK FN Hradec Králové) 0:10
12:15 PPROM: potenciál proteomických markerů cathelicidinu a myeloperoxidázy u infekce a zánětu. Juraj Lenčo, Vojtěch Tambor, Marie Vajrychová, Marian Kacerovský (Ústav molekulární patologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové UO, Centrum biomedicíny) 0:10
12:25 PPROM: solubilní TLR2 v plodové vodě – unikátní marker infekce a zánětu. Daniel Leško, Marian Kacerovský (PGK FN Hradec Králové) 0:10
12:35 Současné možnosti prevence, diagnostiky a léčby předčasného porodu. Pavel Calda, Petra Beitlová, Michaela Novotná, Filip Fruhauf, Zdeněk Žižka (Centrum fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky 1.LF UK a VFN Praha) 0:10
12:45 Kulatý stůl: Marian Kacerovský, Ivana Musilová, Radovan Vlk, Pavel Calda 0:15
13:00 PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 0:00
  Předsedá: Miroslav Břešťák, Marcel Hasch  
13:00 Vysoká nuchální translucence- výsledek gravidit. Hasch M., Lošan P., Štenglová D., Planetová S., Lacyková H., Vobrubová I., Lošan F. (Genetika Plzeň, s.r.o.) 0:10
13:10 Praktické využití metody SNP array v prenatální diagnostice. Věra Bečvářová, Lenka Hnyková, Hana Machková, Jiří Horáček, Martin Hynek, Dagmar Smetanová, Eduard Kulovaný, Irena Borgulová, Inna Soldátová, Martina Putzová, Eva Hlavová, Věra Krutílková, Michaela Hejtmánková, Dagmar Rašková, Gabriela Křečková, David Stejskal, Marie Trková (Gennet s.r.o.) 0:10
13:20
První zkušenosti o významu PLGF v prenatálním screeningu.  Milan Macek sr. (1), Martina Pešková (1), Marek Turnovec (1), Radovan Vlk (2), Gabriela Stránská (2), Ivana Špálová (2), Roman Krejčí, Andrea Kestlerová (3), Veronika Novotná (3), Ladislav Krofta(3), Drahomíra Springer (4)  (1. Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. LF UK a FN Motol 2. Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol 3. Ústav pro péči o matku a dítě 4. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN)
0:10
13:30 Oběd 60 minut 1:00
14:30 ULTRAZVUKOVÁ a LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA FETOPLACENTÁRNÍCH PATOLOGIÍ 0:00
  Předsedá: Ilona Hromadníková, Ivana Špálová  
14:30 Exprese placentárně specifických mikroRNA u placentární insuficience, korelace se závažností onemocnění a Dopplerovskými nálezy. Ilona Hromadníková,Kateřina Kotlabová, Veronika Novotná, Andrea Kestlerová, Ladislav Krofta. (Oddělení molekulární biologie a patologie buňky, 3.LF UK a ÚPMD Podolí, Praha) 0:10
14:40 BMI a HDL výrazně ovlivňují výsledky těhotenství DM1 matek. T. Ulmannová , D.Bartášková, I. Špálová, P. Zoban, Z. Veselý, K. Štechová (Pediatrická, Interní, Gynekologicko-porodnická klinika, Novorozenecké oddělení, Centrum bioinformatiky 2.LF UK a FN Motol) 0:10
14:50 Analýza faktorů ovlivňujících způsob vedení porodu. Blanka Vavřinková (Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF UK a FN Motol) 0:10
15:00 Možnosti ovlivnění diabetu v těhotenství a diabetické fetopatie - použití PAD. Ivana Špálová, Dagmar Bartášková, Kateřina Štechová, Jan Matěcha (FN Motol, Praha) 0:15
15:15 Diskuze 0:15
15:30 SCREENING V I. TRIMESTRU 0:15
  Předsedá: Jaroslav Loucký, David Stejskal, Antonín Šípek  
15:45 Můžeme doložit posun prenatální diagnostiky v ČR do časných stádií těhotenství? Antonín Šípek, Vladimír Gregor 0:15
16:00 Management hraničních či abnormálních výsledků prvotrimestrálního screeningu Downova syndromu. Veronika Frisová 0:20
16:20 Hodnocení výsledků screeningu v I.trimestru těhotenství metodou OSCAR. J.Havalová, I.Dhaifalah (Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky Gynekologicko-porodnické odd.KNTB a.s.Zlín) 0:10
16:30 Diskuze 0:10
16:40 SCREENING V I. TRIMESTRU – STÁLE JEŠTĚ ÚLOHA GYNEKOLOGA? 0:00
16:40 Reprodukční genetika nové generace. David Stejskal (Gennet s.r.o.) 0:15
16:55 Neinvazivní testovaní - teorie a praxe. Jaroslav Loucký, Michal Zemánek, Radka Rychlíková, Renata Myjavcová, Milan Kovalčík (Imalab s.r.o., Prediko s.r.o.) 0:15
17:10 Kulatý stůl: Neinvazivní prenatální diagnostika: Milan Macek, David Stejskal, Jaroslav Loucký, Ilona Hromadníková, Marie Korabečná, Pavel Calda 0:15
17:25 INTRAUTERINNÍ INTERVENCE 0:00
  Předsedá: Karel Hodík, Ladislav Krofta  
17:25 Intrauterinní výkony u plodů s diafragmatickou hernií - první zkušenosti. Urbánková Iva, Vojtěch Jiří, Krofta Ladislav, Haaková Lucia, Hašlík Lubomír, Šteranovičová Hana. (ÚPMD, Praha) 0:10
17:35 Intrauterinní výkony u TTS - první zkušenosti fetálního centra. Ladislav Krofta (ÚPMD Praha) 0:15
17:50 Míra potratovosti spojená s prováděním invazivních metod prenatální diagnostiky – CVS a AMC v souboru pacientek KNTB, a.s. Zlín. Andrea Frantisová, Ishraq Dhaifalah (Gynpor.odd., Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.) 0:05
17:55 Diskuze 0:15
18:10 Závěr konference Pavel Calda 0:05

 

 

 


reklama

(c) Gynstart 2001 - 2020. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.